Středočeský kraj brání stavbě průmyslového parku v Cerhovicích

Beroun - Středočeský kraj zamítl výstavbu průmyslového parku v Cerhovicích na Berounsku. Důvodem je prostá ochrana životního prostředí, neboť by tak bylo zničeno velké množství kvalitní orné půdy a vzrostlých stromů. Tímto rozhodnutím kraj zaskočil starostu obce i samotné investory, neboť s průmyslovým areálem se již počítá v územním plánu. Nový park by navíc zaměstnával přes tisíc osob.

Postavit čtyři velké haly pro skladování na výhodném místě poblíž dálnice D5 na Plzeň by znamenalo zlikvidování 88 stromů. Právě to je hlavním důvodem pro rozhodnutí krajského úřadu. „Při nástupu do funkce si rada stanovila, že bude minimální zábor zemědělského půdního fondu a tady se nám zdálo, že 120 tisíc metrů je velká plocha,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Miloš Petera.

Investor však nad přípravami výstavby strávil 5 let a za pozemky utratil přes 40 milionů korun. Také obci by nový areál podle jejího starosty Petra Freie prospěl. „Obci by to přineslo finanční prostředky, které by byly použity na vodovodní přivaděč a výstavbu kanalizace,“ uvedl Frei. Krajští úředníci však nabádají developery, aby vedle nových staveb upřednostňovali spíše staré, chátrající objekty a jejich rekonstrukci.

Příští týden má vyjít podrobná ekologická studie o případném vlivu stavby na životní prostředí v dané lokalitě. Stavební úřad teprve poté rozhodne, zda výstavbu nového areálu u Cerhovic definitivně zakáže, či povolí.