Stavba jezu může ohrozit Turnov

Turnov - Turnovská radnice se obává, aby stavba pohyblivého jezu, který se buduje na Jizeře, nezavinila při jarním tání povodeň. Jez má přitom město paradoxně po svém dokončení před záplavami chránit. Kvůli stavebním pracím je však jeho kapacita sotva poloviční a nad vrchní hranou jezu ještě přečnívá železná stěna, která chrání stavební jámu. Zdeněk Hovorka, který má na městském úřadu protipovodňová opatření na starosti, řekl, že kdyby s oteplením přišly i deště, byla by část města v ohrožení.

Nový sklopný jez má Turnov chránit před povodněmi, hladina vody by díky němu měla ve městě klesnout o několik desítek centimetrů. V současné době však stavba znamená komplikaci. Odborníci se obávají, že v případě, kdy by došlo k rychlému odtávání sněhu, může paradoxně tato přestavba jezu Turnov ohrozit. Za stěnou, která chrání staveniště jezu, by se totiž při povodních voda hromadila a hladina Jizery by tak ve městě stoupla. „Jizera umí jít rychle nahoru, není to řádově ve dnech, ale v hodinách. Řeka vystoupá za 4 hodiny, je velice prudká a zase rychle zmizí,“ říkají vodohospodáři.

Turnovská radnice chce, aby investor harmonogram stavby jezu upravil: „Aby po dokončení stavebních prací byla odstraněna návodní štětová stěna na úroveň stávající koruny jezu, aby město v případě většího náporu vody nebylo ohrožováno více, než je nutné.“ Mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek ujistil: „Dohodli jsme s dodavatelem stavby mimořádnou trvalou pohotovost a v případě hrozícího krizového stavu jsme připraveni jímku odříznout.“ I když momentálně povodeň podle vodohospodářů nehrozí, lidé by řeku měli sledovat.

Pohyblivý jez na Jizeře budou tvořit dva obrovské gumové vaky. Odborníci je umístí do dvou 40 metrů širokých polí. Při velké vodě se vaky vypustí uvolní tak do koryta vodu, jež by se jinak ve městě vylila ze břehů. Náklady na úpravu jezu, jehož součástí je zřízení rybího přechodu, činí přes 50 milionů korun. Podle ředitele Povodí Labe v Jablonci nad Nisou Jaroslava Jarouška umožní pohyblivý jez, aby při povodních proteklo korytem řeky více než dvojnásobné množství vody.

Jizera je největší řekou Libereckého kraje a při povodních působí největší škody.do budoucna by díky sklopnému jezu mohly být právě v Turnově menší.

/*json*/{"map":{"lat":50.585283,"lng":15.158145,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.585283,"lng":15.158145,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/