Rašeliniště v Krušných horách čeká obnova

Teplice - Dnes by mělo být podepsáno memorandum o podpoře projektu obnovy rašelinišť v Krušných horách. Tato oblast byla v minulosti silně zasažena průmyslem a plošným odvodněním rašelinišť. "V současnosti rašeliniště nejsou v dobrém stavu a dochází tam k degradaci porostů," informuje Ondřej Volf, zástupce projektu revitalizace rašelinišť v Krušných horách. Jedná se o obnovu tří lokalit v Ústeckém kraji, a to rašeliniště U jezera, Cínovecké rašeliniště a Velké tetřeví tokaniště.

„Důvodů je celá řada, jedním z hlavních je obnova celého ekosystému tak, aby fungovaly všechny jeho přirozené funkce,“ uvedl Volf. Základním opatřením při obnově rašeliniště je zahrazení odvodňovacích příkopů, které z rašeliniště odvádějí vodu a působí vysychání lokality. Dále by měla probíhat přirozená revitalizace. Projekt je plánovaný na tři roky a měl by stát zhruba tři miliony korun, tedy přibližně milion korun na obnovu každého rašeliniště.

„(Rašeliniště) mají za cíl také pomoci ptačímu druhu tetřívku obecnému, který je na ně striktně vázaný,“ říká dále Volf. Významná populace tetřívka obecného žije v ptačí oblasti Východní Krušné hory, která je ustanovena v rámci projektu Evropské unie Natura 2000.

Rašeliniště, nazývaná také blata, jsou lokality vzniku rašeliny. Ekosystém produkuje značné množství rostlinné biomasy, která se v důsledku vysokého zamokření nedostatečně rozkládá. V rašeliništi tak dochází k hromadění rostlinné hmoty, která se ve spodních vrstvách přetváří na rašelinu.

Rašeliniště
Rašeliniště