V pražské zoo se slavil den otců

Praha - Pražská zoologická zahrada slaví den otců. Právě na dnešek totiž připadají 34. narozeniny jednoho z nejvzornějších - pštrosa emu, který nosí jméno Taťulda. Součástí oslav byla soutěž pro tatínky nazvaná "Tatínkem na třicet minut". Zvítězivší otec Petr Veselý se poté stal kmotrem mláděte kasuára přilbového, kterému dal jméno Inofef.

Devět zúčastněných otců dostalo losem přidělené cizí „lidské mládě“. Jejich schopnosti zaujmout neznámé dítě a přimět je k aktivní spolupráci na plnění úkolů hodnotila porota. Úkoly byly převážně tvůrčí a stylově inspirované zvířecí říší - z papírů a novin proto měli například ušít obleček pro zvíře, jiné živočichy měli zase nakreslit nebo uplácat z modelíny.

Vítězem se stal zkušený otec čtyř dcer Petr Veselý. S přiděleným dítětem se mu spolupracovalo dobře. „Dalo se to zvládnout, zkušenosti mám z domova. Máme už malý kolektiv a s dětmi je potřeba pracovat aktivně,“ uvedl Veselý. Společnost Gender Studies den otců v pražské zoo letos uspořádala potřetí. Za uplynulé dva roky podle názoru jejích členek zájem mužů o aktivní otcovství vzrůstá. „Myslíme si, že se o tom daleko víc mluví, takže doufáme, že o tom tatínci alespoň více přemýšlejí,“ řekla Alexandra Jachanová Doleželová z Gender Studies.

Video Reportáž Štěpánky Martanové
video

Reportáž Štěpánky Martanové