Stromy okolo silnic trpí a zároveň ohrožují řidiče

Krkonoše – Řidičům hrozí po letošní dlouhé zimě na silnicích další nebezpečí, kterým jsou padající větve, nebo dokonce celé stromy. Odborníci sice úseky u cest kontrolují, avšak až na výjimky to platí pouze na silnicích první třídy, na prohlídky stromů okolo jiných komunikací v současné době nejsou peníze. Pouze kvalitní péče umožní stromům dožít se vysokého věku ve stavu, ve kterém nepředstavují riziko pro svoje okolí. Jejich hodnota potom dosahuje statisíců korun. Je tedy třeba, aby se o ně opravdu starali odborníci.

Specialisté měří obvod kmene, výšku stromu a nebo průmět koruny. Současně také stromy nafotí a zadají do databáze. U vybraných stromů pak provádějí detailní ohledání. „U tohoto stromu je krásně vidět otevřená dutina s výskytem dřevokazné houby dřevomoru kořenového na bázi kmene. Rozežírá kořeny a výrazně oslabuje statiku stromu,“ vysvětluje arborista Petr Cejnar. Arboristé pak na základě poškození stromů a růstových defektů doporučí majiteli pozemku další postup. „Většinou doporučujeme ošetření stromu. Jsou však i případy, kdy strom je tak poškozený, že je nutné ho pokácet,“ pokračuje Petr Cejnar.

Specializované firmy ovšem hodnotí bezpečnost stromů pouze na některých silnicích. „Pravidelné prohlídky silničních dřevin se týkají především silnic první třídy,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR Martina Vápeníková. U silnic druhé a třetí třídy nejsou na podobné preventivní prohlídky peníze. Řidiče momentálně po zimě nejvíce ohrožují větve polámané pod tíhou mokrého sněhu. „Pokud se prokáže, nejlépe nějakou fotografií, že došlo k poškození vozidla, je potom možné obrátit se na Ředitelství silnic a dálnic a dojde k náhradě škody,“ doplnila Martina Vápeníková.

Video Reportáž Václava Plecháčka
video

Reportáž Václava Plecháčka

Stromy u silnic přitom stále více trpí. Téměř všechny druhy špatně snáší posypovou sůl, jasany navíc v posledních letech napadl nový druh choroby, se kterou si ani odborníci neví rady.

Poškozený strom
Poškozený strom