Česká inspekce životního prostředí udělila rekordní pokutu firmě STAKO

Hradec Králové - Jednu z nejvyšších pokut ve své historii udělila královéhradecká Česká inspekce životního prostředí. Místní stavební firma STAKO má zaplatit dva miliony korun za to, že vyvezla do chráněné lokality Plachta přes tisíc tun odpadu. Rozhodnutí oblastního inspektorátu ale ještě není pravomocné, firma se odvolala. Stovky tun stavebního odpadu vyděsily ochránce přírody vloni v březnu. Objevili je v zimovišti kriticky ohrožených plazů a obojživelníků Plachta v Hradci Králové.

Bez výmluv se k navážce přihlásila stavební firma STAKO. Inspekce jí potrestala pokutou dva miliony korun. „S pokutou nesouhlasíme a podali jsme odvolání,“ řekl Petr Kulda majitel firmy STAKO. Ředitelka ČIŽP Jana Samková ale tvrdí, že společnost navezla odpady na místa, která k tomu nebyla určena. „Nejednalo se pouze o čistou výkopovou zeminu, ale o zeminu smíchanou se stavební sutí a byly tam i nebezpečné odpady,“ podotkla Samková.

Nepravomocně potrestaná firma zpochybňuje charakter hmoty, kterou do chráněné lokality vyvezla. „My nesouhlasíme s tím, že by se jednalo o odpad. Jednalo se o výkopový materiál dočasně uložený na našem pozemku,“ konstatoval Kulda. Podle biochemika Pavla Tomšíka se ovšem jedná o těžké kovy. „Ty patří na speciální úložiště,“ prohlásil Tomšík.

Video Reportáž Vlastimila Weinera
video

Reportáž Vlastimila Weinera

Jana Samková, ředitelka ČIŽP, Hradec Králové:

„Byly to baterie z vojenských zařízení, které mohou obsahovat a obsahují nebezpečné složky.“


Podle měření inspektorů vyvezla firma STAKO do chráněné lokality Plachta tisíc dvě stě tun odpadu. Po zásahu inspekce ho během několika dnů odklidila. „I toto bylo zohledněno při stanovení výše pokuty, mohli jsme stanovit pokutu až 50 milionů korun,“ řekla Samková. Ministerstvo životního prostředí teď musí rozhodnout, zda vyvezená hmota měla charakter odpadu a zda pokuta dva miliony korun platí.