Ve středních Čechách pomohou evropské peníze

Úvaly u Prahy (Středočeský kraj) – Do Regionálního operačního programu střední Čechy přibyla téměř miliarda korun na investice do školství, zdravotnictví a sociální infrastruktury. Peníze se přesunuly z ostatních oblastí programu, konkrétně z cestovního ruchu a dopravy. Tento transfer ale musela schválit Evropská komise a jednání trvala víc než rok. Regionální operační program pro region soudržnosti Střední Čechy představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů.

Z rozpadajícího se domu v Úvalech u Prahy vyroste v budoucnu moderní sociální zařízení s denním stacionářem pro seniory. Je to možné jen díky novým penězům, které přibyly do Regionálního operačního programu Střední Čechy. „Kdyby se nám získat peníze nepodařilo, museli bychom ho zbourat, protože má opravdu na kahánku. Takže to nám pomůže opravdu moc,“ uvedl místostarosta Úval Petr Petržílek (ČSSD). Pokud by se nepodařilo přesun 35 milionů eur dohodnout, obce, města ani kraj by už nemohly čerpat žádné další peníze, které mohou přijít například do vybavení škol, do zdravotnických technologií ani do sociální oblasti. „Tam byla největší poptávka ze všech tří prioritních os a my jsme nebyli schopní tu poptávku ani v nějakém rozumném poměru saturovat,“ doplnil ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Tomáš Novotný.

Pro podporu investic do cestovního ruchu byla naopak vyčleněna částka nepřiměřeně vysoká, právě odtud proto bylo možné peníze přesunout. Část prostředků se ale muselo odebrat i z Dopravy, to byla podmínka Evropské komise. „To neznamená, že prostředky na cestovní ruch nejsou. Nadále v té prioritní ose zůstaly prostředky v řádu stovek milionů a dosud už byly rozděleny prostředky za víc než miliardu,“ dodal Tomáš Novotný. Vyjednávání s Evropskou komisí o transferu peněz nebylo jednoduché, šlo totiž o jednu z prvních žádostí o změnu operačního programu. A jednalo se taky o největší sumu peněz.

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké

V souvislosti s Regionálním operačním programem Střední Čechy vyhověla Evropská komise ještě jednomu požadavku, v tomto případě se jedná o rekonstrukce silnic. Dosud, pokud obec nebo město chtělo žádat o rekonstrukci nějaké silnice, existovala podmínka, že silnice musí vést do průmyslové zóny a o takové projekty byl v kraji velmi malý zájem. Proto tedy výbor Regionální rady požádal Evropskou komisi, zda by tato podmínka nemohla být vypuštěna. Evropská komise svolila a nyní lze žádat o rekonstrukci v podstatě jakékoli takové silnice. Stále zůstává jediná podmínka – nemůže se například jednat o opravy výtluků po zimní sezoně, musí to být opravdu rekonstrukce celé silnice, kdy se kompletně změní kvalitativně její povrch.

V operačním programu přibyla téměř miliarda korun a Regionální rada vypsala během ledna už šest výzev. Tři se týkaly školství, dvě zdravotnictví a jedna místních komunikací, jedná se o investice celkově za  650 milionů korun. Další čtyři výzvy se chystají v březnu, dvě se budou týkat sociální infrastruktury a dvě volnočasových aktivit. V rámci těchto březnových výzev se přerozdělí dalších 300 milionů korun. Prostředky v operačním programu tedy jsou, žadatelé mají stále možnost předkládat projekty, které budou těm výzvám vyhovovat

/*json*/{"map":{"lat":50.0774,"lng":14.720909,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.0774,"lng":14.720909,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/
Regionální operační program
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24