V parku u zámku Kačina se válčí o vzácné brouky

Kutná Hora - V okolí zámku Kačina na Kutnohorsku probíhá rozsáhlá revitalizace zámeckého parku a obory za 40 milionů korun. Skupina entomologů ale upozorňuje na to, že některé zásahy jsou příliš drastické a mohou zničit cenný přírodní biotop. Odborníci z Národního zemědělského muzea a pracovníci Lesů ČR se hájí, že vše běží dle projektů a zákon nikdo neporušuje.

Když se skupině entomologů dostaly do rukou fotografie seřezaných stromů v novodvorské aleji u zámku Kačina, nevěřili svým očím. V regionálním tisku upozornili na údajně hluboké zásahy do korun lip, zbytečné kácení dřevin mimo lipovou alej, znehodnocení entomologicky důležitých dutin ve špalcích kmenů či vysoušení tůní. „Řezy měly být minimálně o 3 m výš. Je otázka, zda vůbec lípy přežijou,“ prohlásil pro ČT entomolog Vladislav Malý.

Muzeum, které spolu s Lesy ČR rekonstrukci za 22 milionů korun provádí, ale tvrdí, že v rozsahu prací stanovených projektem nebyly shledány žádné odchylky. „Hloubka řezu a rozsah řezu byly stanoveny komisionálním projednáním,“ tvrdí Pavel Borusík z technického dozoru Lesy ČR. Lesní správce Miroslav Němeček dokonce řekl, že zásahy jsou vedeny „ve prospěch entomologických jedinců“.

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké

/*json*/{"map":{"lat":49.981985244603,"lng":15.347310304642,"zoom":17,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Vzhledem ke skutečnosti, že zámecký park byl prohlášen evropsky významným územím Natura s potenciálním výskytem brouka páchníka hnědého a reálným výskytem několika dalších ohrožených druhů živočichů, bylo k posouzení vlivu projektu na životní prostředí provedeno také zjišťovací řízení. Vlastní práce na obnově parku začaly loni v září a mají být dokončeny na podzim 2013. „Předměty ochrany jsou páchník hnědý a lesák rumělkový a právě si myslíme, že dutiny, které jsou osídleny těmito druhy, mohou být zničeny,“ míní další z entomologů Josef Moravec. Odborníci proto požadují, aby i ty nejmenší větve, kde by mohli hnízdit vzácní živočichové, zůstaly na místě.

Projekt, financovaný Evropskou unií, byl zpracován na základě několikaletého studia historických i přírodních podkladů. Jeho předložení podle Maršíka předcházelo více než roční schvalovací řízení, během kterého orgány památkové péče a ochrany přírody včetně Agentury ochrany přírody a krajiny a České inspekce životního prostředí dolaďovaly jednotlivé detaily tak, aby projekt splňoval záměr regenerace historické krajinné úpravy a zároveň poskytoval dostatečnou ochranu živočichům a rostlinám. Kompletně dokončen bude za dva roky, vyjde na 40 milionů.