Nájemce musí vyklidit stadion na Štvanici

Praha - Sdružení Apex-Club musí vyklidit zimní stadion na Štvanici, který si před lety pronajalo od hlavního města Prahy. Městský soud v Praze svým rozhodnutím potvrdil dřívější rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7. Soud shledal nájemní smlouvu mezi městem a Apex-Clubem za neplatnou. Zástupci sdružení chtějí podat dovolání k Nejvyššímu soudu a požádat o odklad rozhodnutí. Zimní stadion na Štvanici byl na začátku ledna kvůli špatnému technickému stavu uzavřen.

Praha uzavřela se sdružením v březnu roku 1998 smlouvu o pronájmu a správě zimního stadionu na Štvanici. Od roku 2008 se Praha snažila nájemní smlouvu vypovědět. Firma ale výpověď odmítla, spor proto řešil soud.

Zimní stadion na Štvanici

slouží veřejnosti i výchově hokejových talentů a byl postaven v roce 1935 jako první umělé kluziště v hlavním městě. V roce 2000 se stal kulturní památkou. Hlavní město už několik let řeší, jak celou Štvanici nejlépe využít. Loni proto schválilo, že bude vypracována změna územního plánu, která by měla využití navrhnout. V minulosti se uvažovalo například o tom, že by na ostrově vznikla koncertní síň. Problém je ale v tom, že území je ohroženo záplavami. Zasáhly je v roce 2002.

Praha se na soud obrátila s tím, že celá smlouva je od počátku neplatná, protože z ní není jasné, co přesně je předmětem nájmu. Právní zástupce Apex-Clubu Václav Sládek oponoval tím, že pražský magistrát byl tím, kdo smlouvu předložil, a proto se nemůže dovolávat její neplatnosti. Podle Sládka navíc Praha ke smlouvě později přiložila další smlouvy na již pronajaté prostory v této lokalitě, ze kterých pak bylo zřejmé, které prostory dostalo do správy sdružení Apex-Club.

Soud se přiklonil k názoru hlavního města a potvrdil rozsudek obvodního soudu. „Odvolání není opodstatněné, žalovaný musí dané nemovitosti vyklidit,“ uvedla soudkyně. Podle ní smlouva nebyla jasná, a Praha se proto právem domáhala svého vlastnictví.

/*json*/{"map":{"lat":50.095366618154,"lng":14.435756206512,"zoom":17,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/