Rumcajsův festival vyvolává v Jičíně spory

Jičín - Nad pořadatelstvím jičínského festivalu Město pohádky visí stále otazník. Na konci února definitivně končí smlouva mezi městem a nadačním fondem, který dramaturgii festivalu zajišťoval. Spolupráce mezi Jičínem a fondem ztroskotala den po skončení loňského ročníku, když nadační fond vypověděl městu smlouvu. Od toho okamžiku se rozběhla pětiměsíční lhůta k nalezení shodné řeči na obou stranách. Jejich vzájemnou nespokojenost vyhrotil navíc ještě spor o dvoumilionový přebytek z minulých ročníků. Na vyjednávání mají zúčastněné strany ještě zhruba půl roku, festival se uskuteční na začátku září.

Město i fond se navzájem obviňují z komercializace festivalu a neochoty o další spolupráci jednat. „S příchodem nového předsedy správní rady nadačního fondu je komunikace velmi obtížná,“ tvrdí starosta města Martin Puš. „Že jsme 5 měsíců poté stále nedospěli k nějakému konsensu ohledně spolupráce nebo partnerství skutečně není vina nadačního fondu,“ oponuje předseda správní rady nadačního fondu Jičín – město pohádky Michal Mládek. Podle jeho mínění nebylo 4 měsíce slyšet prakticky nic, až v lednu začala negativní kampaň proti nadačnímu fondu.

K nevyjasněné spolupráci se navíc přidal spor o to, komu patří dvoumilionový přebytek z minulých ročníků. Ten rozdělil na dva tábory dokonce i místní radnici. „Podívám-li se na to selským rozumem, pak považuji za spravedlivé rozdělení půl na půl,“ soudí starosta Puš. Místostarosta Daniel Novotný (TOP09) ale přichází s opačným postojem: „Dle mého názoru by měl být kompletní přebytek převeden na účet nadačního fondu, a to z toho důvodu, že město Jičín se nadále nebude podílet na pořádání festivalu.“

Video Reportáž Václava Svobody
video

Reportáž Václava Svobody