Úpravy břehu Orlice byly nešetrné, tvrdí ekologové

Hradec Králové - Úpravy říčního koryta Orlice jsou jádrem sporu mezi ekology a povodím Labe. Státní podnik podle ochranářů prý velmi nešetrně a bez povolení odbagroval kus břehu a navíc v chráněném území postavil panelovou cestu. Povodí Labe ale tvrdí, že je všechno v pořádku. Ekologičtí aktivisté nicméně nechají úpravy Orlice prověřit Českou inspekcí životního prostředí a podnět plánují podat již tento týden.

Předmětem sporu je řeka a její okolí u obce Petrovice, která je součástí přírodní památky Orlice a evropsky významné lokality. Povodí Labe tady nedávno nechalo odtěžit štěrkopískové nánosy a zpevnit břehy, ovšem bez výjimky potřebné pro zásah v takto cenném území, tvrdí ochranáři. „Došlo k porušení zákona o ochraně přírody, dokonce porušení zákona vodního a rámcové směrnice o vodách,“ podotkl Martin Hanousek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jednalo se o opravné práce, brání se Povodí Labe

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka

„Povodí Labe svým zásahem výrazně narušilo biotop silně ohrožené vážky klínatky rohaté,“ domnívá se ekologický aktivista Tomáš Kopecký. Ochranářům se nelíbí ani panelová cesta, která podle nich nemá v takto výjimečném místě co dělat a mluví o černé stavbě. Povodí Labe ale jakékoli pochybení, nebo dokonce porušení zákona, odmítá. „Tady se jednalo o opravné práce, které byly přesně v intencích zákona o vodách a navazujících právních předpisů,“ uvedl mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Ve prospěch Povodí Labe podle mluvčího Jiráska mluví i závěry šetření, které v dané lokalitě na popud Agentury ochrany přírody a krajiny provedl odbor životního prostředí Královéhradeckého kraje. „Kraj nepřišel na to, že by byly porušeny některé právní předpisy. Podmínky péče o přírodní památku umožňují, aby správce toku odstraňoval překážky z říčního koryta a aby upravoval břehy řeky,“ informoval mluvčí krajského úřadu Královéhradeckého kraje Jiří Hošna.

Vážka klínatka rohatá
Vážka klínatka rohatá