Reportéři ČT: Miliony šly na dětský hospic, ten se ale nestaví

Vraňany - Ministerstvo zdravotnictví přiznalo dotaci ve výši 30 milionů do té doby neznámému občanskému sdružení, které plánovalo zřídit dětský hospic ve středočeských Vraňanech. Projekt, jenž tehdy podpořila i charita Zuzany Paroubkové, dostal přednost před mnohem důvěryhodnějšími a rozpracovanějšími projekty. Dokončení zařízení pro nevyléčitelné pacienty je dnes v nedohlednu, státní peníze však nikdo nevrátil.

Za projektem dětského hospice ve Vraňanech stojí občanské sdružení Hospic v dobré víře, které do té doby nemělo se zařízeními pro nevyléčitelně nemocné děti žádnou zkušenost. Sdružení vede bývalý voják z povolání Zdeněk Zmrzlík, jenž se živí jako správce vysokoškolských kolejí na pražském Strahově, a jeho nejbližší příbuzní. Nikdo další se na zřizování hospicu nepodílel.

V roce 2006 si jiné občanské sdružení s názvem Pomoc pro budoucnost našim dětem pronajalo na Strahově kanceláře. Pro příběh vraňanského hospice by to zřejmě nic neznamenalo, nebýt důležitého detailu: tuto charitativní organizaci založila tehdejší manželka českého předsedy vlády Zuzana Paroubková. Z vlivného kontaktu se brzy zrodila obchodní transakce. Paroubkové spolupracovník Jaroslav Syrový totiž rodině Zmrzlíkových nabídl svůj pozemek ve středočeských Vraňanech. A sdružení Hospic v dobré víře jej odkoupilo za šest a půl milionu korun.

Video Dětský hospic ve Vraňanech
video

Dětský hospic ve Vraňanech

Na tomto pozemku se Zmrzlíkovi rozhodli postavit dětský hospic. V původním plánu však stálo, že stavba bude sloužit hospici pro dospělé pacienty. Podle starostky Vraňan Naděždy Klimentové kvůli tomu obec měnila svůj územní plán. Podoba stavby přesto zůstala i po této zásadní změně konceptu stejná. Přetrvala tudíž rozsáhlá kapacita budovy, podle odborníků pro potřeby dětského hospice zcela nevyhovující.

Zkušení peníze nedostali

Pro mnoho lidí zabývajících se péčí o umírající pacienty proto bylo velkým překvapením, když zrovna tento pochybný projekt získal na jaře 2008 od ministerstva zdravotnictví (MZ) štědrou třicetimilionovou dotaci. Komisi kromě jiného nevadilo, že značná část textu žádosti o peníze nebyla původní. „S pohoršením jsme zjistili, že ty texty, které se nějak vztahují k dětskému hospici, pocházejí z našich webových stránek, aniž je tam někde uvedený zdroj,“ potvrdil Jiří Královec, spoluzakladatel nadace Klíček.

Byl to právě Nadační fond Klíček, kdo s Hospicem v dobré víře soupeřil o ministerské peníze. V tuzemsku se stejnému problému věnuje už dvacet let a s myšlenkou budování dětských hospiců přišel v Česku jako první. První objekt s tímto účelem manželé Královcovi provozují od roku 2004 v posázavských Malejovicích. Již několik let se přitom pokoušejí získat peníze na jeho rozšíření o ošetřovatelskou jednotku, zatím ale bez úspěchu.

Finance dětskému hospicu ve Vraňanech byly poskytnuty na úkor jiným, už rozestavěným hospicům. Slíbenou dotaci například nedostal hospic v Chrudimi. „Skutečně jsme počítali, že dalších třicet milionů přijde z ministerstva zdravotnictví. Doufali jsme, že těch posledních deset zajistíme vlastní zbytkovou činností, a taky jsme to splnili,“ nechápe rozhodnutí ministerstva chrudimská doktorka Marie Blažková.

MZ dnes nepřidělení dotace obhajuje s tím, že „deset milionů je poměrně vysoká částka“ a jednoznačný nárok na ni nemá nikdo. Chrudimským peníze pomáhali shánět politici z Pardubického kraje. Podle nich ale rezort dříve svůj postoj vysvětloval poněkud jinak, vymlouval se na nedostatek peněz. „Žádost byla poslána zpátky s vysvětlením, že dotační program byl zcela zrušen a že tam nejsou žádné finanční prostředky,“ vzpomíná Miloslav Macela.

Nikdo si už na nic nepamatuje

Vlastimil Sršeň, mluvčí MZ

Ministerstvo zdravotnictví nemá k dispozici žádnou detektivní kancelář. My posuzujeme projekt tak, jak je položen, k nikomu nepřistupujeme s tím, že a priori přišel někoho podvést, někde něco ukrást.

Bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek ani tehdejší náměstci Marek Šnajdr, nyní poslanec za ODS, a Markéta Hellerová, kteří dotaci pro Vraňany schválili, se k případu odmítají vyjadřovat. Prý si na nic nevzpomínají. Od zveřejnění kauzy s médii nekomunikuje ani rodina Zmrzlíkových. Ačkoliv na svých webových stránkách píše, že ve výstavbě hospice nemůže pokračovat kvůli nedostatku peněz, o obdržení třicetimilionové státní dotace mlčí.

Hospic v dobré víře zatím žádným pacientům pomáhat nezačal, objekt ve Vraňanech dál zůstává v hrubé stavbě. A to navzdory tomu, že třicetimilionová dotace měla pokrýt veškeré náklady na výstavbu. V celém případu tak již zřejmě nepřekvapí, že hlavní investor projektu, ministerstvo zdravotnictví, ani netuší, kolik státních peněz již bylo prostavěno. „V tuto chvíli nemáme tuto informaci, nemáme konkrétní dokumentaci,“ přiznal mluvčí Sršeň.

I Paroubková dává ruce pryč

Kromě třiceti milionů od ministerstva zdravotnictví vraňanský hospic obdržel další peníze od sponzorů, o jejichž výši se můžeme jenom dohadovat. Samo sdružení je nikdy nezveřejnilo a mlčí i ti, kteří finance poskytli. Charita Zuzany Paroubkové Pomoc pro budoucnost našim dětem dnes raději dává od celého projektu ruce pryč. „Já myslím, že to není na pořadu dne, abychom se k tomu vyjadřovali. Nás se to netýká,“ upřesnil postoj sdružení jeho zástupce Jaroslav Syrový.