Ohroženým druhům je na Příbramsku o něco lépe

Příbramsko – Středočeský kraj má na Příbramsku dvě nové přírodní památky, jde o Štolu Jarnice a mokřad Jablonná. V první lokalitě žije vzácný druh netopýra – vrápenec malý a v druhé je třeba ochránit několik druhů ohrožených obojživelníků. Území Štola Jarnice leží na západně orientovaném svahu návrší Křemenice, přibližně půl kilometru na východ od Týnčan v obci Petrovice. Jablonná – mokřad je lokalita s vodní plochou a navazujícími lučními a lesními porosty v katastrálním území Horní Hbity.

Jablonná – mokřad uprostřed lesů a luk – jedno z nejcennějších míst přírody ve středních Čechách – je domovem například kuňky obecné, ropuchy blatnice nebo například dvou druhů čolků. Lepší ochrana území by měla ohroženou populaci těchto druhů zachovat. „Kuňka obecná v posledních desetiletích nesmírně vymizela zejména kvůli změnám v krajině, tzn. scelování pozemků, přeměně luk na pole a odvodňování,“ uvedl František Pojer z Agentury přírody a krajiny ČR. Další přírodní památkou je Štola Jarnice, ochránit se zde musí třeba krasová výzdoba jeskyně. Dovnitř můžou jen speleologové ale hlavně vrápenec malý – nenápadný příbuzný netopýrů, který potřebuje speciální podmínky. „V Českém krasu jsou jeskyně, kde je jich třeba několik desítek, zatímco tady v té štole počítáme v zimě tak do deseti kusů,“ dodal František Pojer a radní pro životní prostředí Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) doplnil: „Jde o to, aby ti živočichové měli klid ke svému životu.“

Obě místa už jsou evropsky významnými lokalitami. Povýšením na přírodní památku se pro běžného návštěvníka téměř nic nezmění, přibudou označení a kontroly. Nový stupeň ochrany ale zamezí možným změnám v krajině. „Je tam určité omezení, ale není tak velké, jako v chráněných krajinných oblastech nebo národním parku. Omezení se týká výstavby i dalších věcí,“ vysvětlil radní Petera.

Video Reportáž Lucie Komňacké a Ivany Šmelové
video

Reportáž Lucie Komňacké a Ivany Šmelové

Statut přírodní památky by měl umožnit i snazší čerpání dotací na péči o vzácné lokality.

/*json*/{"map":{"lat":49.68978,"lng":14.010103,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.68978,"lng":14.010103,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/