Nejasná budoucnost Letenské pláně

Praha - Letenská pláň, obrovský park tvořící jedinečnou zelenou kulisu uprostřed Prahy. Park, s nímž se pořád neví co dál. Jediné, na čem se všichni shodnou je, že park potřebuje revitalizaci. Otázkou ale je, co všechno je únosné a co nikoli. Mluví se dokonce i o možnosti postavit nějaký objekt na místě, kde kdysi stál Stalinův pomník. Předloni byla Letná středem pozornosti, ať už v pozitivním, či negativním slova smyslu. Právě tady totiž měla stát Kaplického knihovna.

Richard Biegel, historik umění a spoluzakladatel společnosti Letná sobě je přesvědčen, že Letná by měla lidem sloužit především jako nezastavěná pláň. Neodmítá však ani architektonické intervence, ovšem pod podmínkou promyšlenosti, a nikoliv pod tlakem aktuálních potřeb, ať už dopravních, developerských či ekonomických.

Letná potřebuje revitalizaci, otázkou je jakou

Video Budoucnost Letenské pláně
video

Budoucnost Letenské pláně

Letná sobě je volné sdružení lidí, kterým není lhostejné, kam se bude ubírat celá městská část. Velké protesty teď třeba vzbudil záměr výstavby valu, který překryje nově budované podzemní garáže nad tunelem Blanka. Ten by měl okolní terén převýšit o tři metry. Architekt Radan Hubička by však chtěl val ještě zvýšit a třídu Milady Horákové od pláně oddělit stromořadím. Navrhuje také plechovou pergolu jakožto ochranu před deštěm.

I přes veškeré rozpory se ale lidé převážně shodují, že Letenská pláň potřebuje určitou revitalizaci. „Chybí tam očerstvení, veřejné toalety, osvětlení, závlahový systém,“ říká Radan Hubička, který se Letenskou plání dlouhodobě zabývá. Dovede si dokonce představit i výstavbu domu na vrcholu parku tam, kde kdysi stával Stalinův pomník. To lidé ze společnosti Letná sobě ovšem striktně odmítají.

Diskuze se vede i o to, zda Letenskou pláň zpřístupňovat ve směru od nábřeží, obnovovat lanovku či prvorepublikové pohyblivé schodiště, nebo zda by na tomto místě neměla vzniknout jezírka. Letenská pláň ale naráží na současný nedostatek peněz na podobné projekty.

Pergola na Letné
Pergola na Letné