Neznámý vandal ohrozil populaci modrásků

Hradec Králové - Populaci vzácných motýlů vážně ohrozil vandal, který otrhal květiny na louce v Hradci Králové. V blízkosti přírodní památky Na Plachtě někdo poničil téměř všechny květy rostliny krvavec toten. Ty jsou přitom nezbytné pro vývoj modráska očkovaného a modráska bahenního.

Modrásci do této rostliny kladou vajíčka, jiné rostliny jim nevyhovují. „Tento jednoduchý zásah je pro ně v podstatě likvidační,“ potvrdila Blanka Mikátová z Agentury ochrany přírody a krajiny. Na podnět agentury by se teď případem měla zabývat Česká inspekce životního prostředí.

Ta už dříve na louce, která patří firmě Kelcom International, kvůli modráskům omezila sekání od května do září. V případě, že se prokáže ohrožení biotopu modráska, je firma připravena podle svého jednatele Luboše Hanky podat trestní oznámení. Ochranáři ale usilují o to, aby se louka stala součástí přilehlé přírodní památky Na Plachtě. Město s firmou jedná o směně pozemků za jiné.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka

Není to první případ poškození biotopu vzácných živočichů v této lokalitě. Na jaře roku 2009 firma Kelcom louku opakovaně pokosila. Ve stejném roce navezla firma Stako 1 300 tun odpadu na zimoviště vzácných obojživelníků. Kromě suti a stavebního odpadu se na místě našly i staré akumulátory.