Muž bojuje 13 let proti elektrickým stožárům na svém pozemku. Marně

Hořovice - Kvůli rekonstrukci elektrického vedení v Tlusticích sklidil stavební úřad v Hořovicích i nadřízené hejtmanství kritiku veřejného ochránce práv. Úřady totiž výměnu starých stožárů schválily jako pouhou úpravu a ne jako novou stavbu. Nedošlo tak k řádnému vypořádání s vlastníkem pozemku, který se chce bránit. Podle ombudsmana je právo na jeho straně.

Kauza výměny stožárů se vleče už dlouhých 14 let. Původně jednoduché sloupy elektrického vedení na pozemku Jaroslava Celera v roce 1997 nahradily železobetonové stožáry se čtyřnásobným počtem vodičů a betonovým základem s rozlohou 4 metrů čtverečních, navzdory nesouhlasu vlastníka pozemku. „Je to černá nepovolená stavba a zůstává jí do té doby, dokud nebude zlegalizovaná nebo nebude odstraněna. Neměli vůbec žádný souhlas,“ vysvětluje své stanovisko Celner.

Stavební úřad v Hořovicích rekonstrukci povolil s tím, že pokud nedojde ke změně trasy elektrického vedení, jedná se o pouhou úpravu a ne novou stavbu. Podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové je to však chyba, stejně jako fakt, že krajský úřad odmítl záležitost přezkoumat: „Máme zde judikatury soudů, které jednoznačně stanovují, že se v takovýchto případech jedná o stavbu. Stejně tak zde máme i metodický výklad ministerstva pro místní rozvoj.“ 

Hořovický úřad i Středočeský kraj ale navzdory výtkám ombudsmana trvají na svém. Chybu prý neudělali, drželi se tehdejších zákonů a toho, že nezměnili umístění elektrického vedení. Podle mluvčí kraje Markéty Vítkové už navíc uplynula lhůta pro přezkoumání: „Do tří let se může jakýkoliv takový případ či rozhodnutí přezkoumat. V tomto případě je to nějakých 13 let od rozhodnutí stavebního úřadu a my s tím podle zákona opravdu nemůžeme nic dělat.“ Jaroslav Celner nicméně požaduje odstranění stavby a s celým případem se chce obrátit na soud.