Povodí Moravy dostalo pokutu za kácení břehu Rokytné

Biskupice (Třebíčsko) - Na počátku byla snaha ochránit Biskupice před možnými povodněmi. Výsledek se ale obyvatelům vesnice moc nelíbí. Povodí Moravy v lednu oznámilo, že kolem řeky Rokytné pokácí šest desítek vzrostlých stromů. Jenže pracovníci Povodí, kteří měli práce na starosti, na počet stromů příliš nehleděli. K zemi jich nakonec šlo skoro o dvacet více. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila Povodí třicetitisícovou pokutu. Státní podnik už pokutu zaplatil.

Obyvatelům Biskupice se nelíbil stav, který po sobě Povodí Moravy zanechalo, proto se obrátili na inspekci životního prostředí, aby celou věc prošetřila.

„Údržba toku je hodně potřeba, ale myslím, že by měla být provedena citlivějším způsobem vůči přírodě a ne, že Povodí tady vše zpustoší,“ stěžoval si starosta Radek Maštalíř (Sdružení pro Biskupice-Pulkov). 

ČIŽP na podnět obce proto zahájila s Povodím Moravy, s.p. správní řízení. Státnímu podniku inspekce vyčítala nejen více pokácených stromů, ale také narušení krajinného rázu. Za tato pochybení mohla inspekce uložit pokutu až 2 miliony korun. Podle výsledku šetření ale k narušení krajiny kácením stromů nedošlo. 

Povodí se proti obvinění bránilo: „Nepokáceli jsme více, než je povoleno, oni počítají větve jako stromy. Měli jsme povolení na kácení v úseku 600 metrů, stromy jsme zatím pokáceli jen na 150 metrech,“ hájila postup Povodí Moravy jeho mluvčí Veronika Slámová. „V podstatě se jednalo o protipovodňové opatření, navíc my za každý pokácený strom vysadíme strom nový,“ dodala mluvčí.

Proti pokutě se Povodí Moravy přesto neodvolalo a už ji zaplatilo. Podle mluvčí podniku proto, aby nebyly narušeny dobré vztahy s obcí, kterou Rokytná protéká.