Místo obchodního centra jen sutiny po bývalé továrně

Nový Jičín - Komplikace provázejí přípravy stavby obchodního centra na místě bývalé tabákové továrny v Novém Jičíně. Developer čelí připomínkám úřadů, obyvatel a také konkurentů kvůli vlivu stavby na životní prostředí ve městě. Největší problém se ale týká nesouladu projektu s platným územním plánem města.

Bývalá tabáková továrna z konce 19. století definitivně zmizela z centra Nového Jičína už v březnu. Od té doby jsou na jejím místě pouze pomalu zarůstající haldy suti. Zůstane tomu tak ještě několik měsíců. Developer stále čeká na vydání územního rozhodnutí. „Byly vzneseny námitky při obou veřejných ústních jednáních, které bude stavební úřad vyhodnocovat, vyzve i žadatele k doplnění dokumentace k územnímu řízení,“ uvedla vedoucí stavebního úřadu Danuše Křibíková.

Video Reportáž Michala Poláška
video

Reportáž Michala Poláška

Jednu z šesti výtek podala i konkurence z jiného připravovaného obchodního centra nedaleko v Šenově u Nového Jičína. „Podali jsme konkrétně námitku týkající se zejména zatížení komunikací,“ upřesnila mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová. „Na základě kapacitního posouzení bylo zjištěno, že vybudováním našeho obchodního centra doprava nijak horentně nenaroste,“ oponuje manažerka projektu společnosti JTH Group Gabriela Hlavsová.

Přípravu stavby ale provází další nečekaná komplikace. Areál totiž není v souladu s územním plánem. Úředníci si až letos všimli, že podle regulativů územního plánu musí být na tomto typu pozemků z poloviny zeleň. Původní projekt přitom počítal s tím, že dva hypermarkety a parkoviště zaberou devadesát procent plochy. „V současné době jsme museli projekt upravit tak, abychom splňovali podmínky územního plánu nebo toho regulativu,“ potvrdila Gabriela Hlavsová.

Areál bývalé tabákové továrny
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Podle místostarosty Nového Jičína Přemysla Kramoliše je ale pro spoustu firem nereálné koupit si zastavěnou plochu a pak ji zastavět jen z padesáti procent a zbytek nechat na zeleň, a proto město uvažuje o změně regulativu. Stavební úřad nyní posuzuje obchodní centrum v podobě jen s jedním hypermarketem. O změně regulativů budou zastupitelé rozhodovat nejdříve v prosinci. Jak se poté developer zachová, nechce manažerka projektu předjímat.