Stavy řek na Karlovarsku pohlídají srážkoměrné stanice

Jelení – Český hydrometeorologický úřad pracuje na vylepšení preventivních opatření proti povodním, které se na Sokolovsko a Karlovarsko opakovaně valí z hřebenů Krušných hor. Na jednom takovém zřídili vědci do blízkosti řeky Ohře u Jelení srážkoměrnou stanici. Meteorologové, hasiči i vedení jednotlivých obcí tak budou v předstihu pravidelně dostávat přesnější a rychlejší informace o stavu krušnohorských řek.

Poslední vážnou povodeň zažilo Karlovarsko na začátku letošního roku. Tehdy velká voda přišla většinou koryty říček Rolava, Rotava nebo Bystřice, které ji sbírají z míst s největším ročním úhrnem srážek v regionu. Hydrometeorologové teď umístili srážkoměrnou stanici na hřebenech hor v Jelení. Z tohoto místa i z čidel vodní hladiny na horských říčkách jdou každých deset minut naměřené údaje do centra v Ústí nad Labem, kde jsou ihned vyhodnoceny.

Varovné informace posléze jdou zpátky do ohrožených regionů. Obdrží je kromě meteorologů také starostové obcí a hasiči. „Tyto rychlé informace jsou pro nás extrémně důležité. My na místech, kde se řeky tradičně rozlévají, můžeme preventivně stavět protipovodňové hráze nebo evakuovat lidi,“ uvedl mluvčí karlovarských hasičů Martin Kasal.

Vyhodnocování dat z povodňových čidel
Vyhodnocování dat z povodňových čidel

Srážkoměry zatím nebylo možné na hřebeni Krušných hor použít, přenosu dat totiž dosud bránila nedostatečná telekomunikační technika. Technici však na rozšíření sítě zapracovali, a tak Český hydrometeorologický ústav počítá v Krušných horách se zřízením dalších srážkoměrných stanic.