Slavonická trať je opravena, další musí následovat

Jihlava – Po vleklých „bojích“ mezi Drážní inspekcí a Správou železniční dopravní cesty prošla opravou železniční trať z Kostelce u Jihlavy do Slavonic. Inspektoři poukazovali tři roky na závady na kolejích, SŽDC se ale k opravě dlouho neměla. Drážní inspekce však správě nenechala vydechnout a přispěchala s požadavky na opravy i na dalších místech.

Drážní inspekce před opravou kostelecko-slavonické lokálky tvrdila, že jízda po ní může být nebezpečná. „Asi 75 závad bylo dlouhodobě neopravovaných,“ uvedl vrchní inspektor Josef Dvořák. Železniční správa dlouho nic nedělala ani s místem, kde nefungovalo odvodnění a násep byl podmáčen. Oprava nakonec po mnoha urgencích proběhla, ale k bezpečnému cestování po vedlejších tratích ji musí následovat další.

Před opravou ležely koleje ve vodě.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Další nedostatky našla Drážní inspekce při kontrole známé trati Posázavského pacifiku z Čerčan do Ledče nad Sázavou. Tentokrát jde oproti popraskaným kolejnicím slavonické lokálky o drobnější potíže, přesto mohou být nebezpečné. Podle inspektorů jsou u trati přerostlé stromy a keře, přes které strojvedoucí dobře nevidí na návěstidla a přejezdy. Mezi pražci potom místy roste tráva. „Strojvedoucí si stěžují, že vlak špatně brzdí, nebo že kloužou kola při rozjíždění,“ přiblížil vrchní inspektor Dvořák.

Správa železniční dopravní cesty slibuje, že se několikaletý boj s drážními inspektory nebude opakovat a požadované opravy proběhnou co nejrychleji. „Nejkritičtější místa, která na síti jsou, budou opravena ještě v letošním roce,“ slíbil ředitel odboru kapacity dráhy SŽDC Miloš Houska. Správa investuje do konce roku do údržby tratí půl miliardy, podle Miloše Housky tak bude napravovat jejich podudržovanost v minulých letech.