Beznaděj na Šluknovsku – chybí uplatnění a dialog

Šluknov (Děčínsko) - Šluknovsko dále trápí napětí, které vzniklo mezi místními obyvateli a nově přistěhovalými Romy. Vláda do regionu poslala policejní posily a chce přitvrdit v boji proti nepřizpůsobivým lidem. Podle Kumara Vishwanathana, ředitele občanského sdružení Vzájemné soužití, ale v regionu nejde o problém Romů, nýbrž o strukturální problém. Chybí tu práce a místní hledají rychlé řešení situace. Sami podle ředitele ale vědí, že i když Romové odejdou, nic se tím nevyřeší. Nutná je proto obnova vzájemné důvěry, dialog a vytvoření účinného plánu, který by region dostal z krize.

Kumar Vishwanathan, ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití, se angažuje v podobných problémech hlavně na Ostravsku. Podle něj je ovšem problém na Ostravsku lépe definovatelný. Působí tu různé nevládní organizace a rozvinutá je i spolupráce s obcí, městem a státními institucemi. „Za posledních deset nebo patnáct let se tu vytvořila jakási kultura spolupráce. Dochází ke sdílení informací a debatování, což se o Šluknovsku teď nedá říci,“ podotkl Vishwanathan.

Místní firmy končí, lidem chybí uplatnění 

Podle něj je největším problémem Šluknovska absence dialogu. Obyvatelé si vzájemně nedůvěřují. „Pokud není důvěra, nemůže být dialog,“ konstatoval ředitel Vzájemného soužití. Za poslední roky se tu všechny významné firmy či závody zavřely, jelikož mladí lidé si hledají práci jinde. „Nemohou ale do Německa, většinou neumějí jazyk,“ uvedl Vishwanathan. To způsobuje hněv, hromosvodem jsou pak Romové.

Kumar Vishwanathan, ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití:

„Nikde jsem nepotkal lidi s takovou beznadějí jako na Šluknovsku. Mladí lidé utíkají z Varnsdorfu do Prahy nebo Liberce kvůli práci. Na místě zůstávají hlavně děti a starší obyvatelstvo, které nemá možnost jít pryč a začít jinde od nuly. Všechny významné závody se přitom zavřely.“


Nečasova vláda poslala do regionu posily, které by na místě mohly zůstat natrvalo. A připravují se i různé legislativní změny. „Policie je jen dočasné řešení. Nejlepší nástroj k řešení představují sami občané. Je třeba obnovit dialog, starosta Varnsdorfu už s tím začal,“ podotkl Vishwanathan.

Video Interview ČT24
video

Interview ČT24

Je nutné si vytyčit body, s nimiž je třeba něco udělat, a práci na nápravě si rozdělit mezi sebou. „Něco udělá kraj, něco starosta, něco česká vláda,“ konstatoval ředitel Vzájemného soužití. Vláda podle něj nástroje má a měla by situaci brát vážně. Do plánu by měli být zainteresováni i podnikatelé. Takový výstup z jednání by mohl být hotov v lednu.