V Jičíně začali s obnovou Valdštejnovy aleje

Jičín – Jičínská radnice zahájila obnovu slavné lipové aleje. Tu ve městě v sedmnáctém století vysázel vojevůdce Albrecht z Valdštejna, který si Jičín zvolil za centrum svého panství. Obnova stromořadí potrvá dva roky a vyjde na 5 milionů korun. Většinu nákladů pokryje státní dotace.

Dvoukilometrová alej je tvořena více než devíti sty lipami. Při obnově jich bude pokáceno 237. „Stromy, které jsme vybrali k pokácení, byly vyhodnoceny jako nestabilní, až nebezpečné,“ dodala Vladimíra Smolíková z jičínského odboru životního prostředí.

Veškeré pokácené stromy ovšem z aleje nezmizí. Trouchnivějící dutiny lip totiž obývá vzácný brouk páchník hnědý, kvůli kterému je Valdštejnova alej zařazena do seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000. Více než sedmdesát kmenů proto zůstane ležet na okraji stromořadí, mezi lipami budou stát i ořezaná torza, aby mohl páchník dokončit svůj vývoj a osídlil dutiny stávajících stromů.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka