Karlovy Vary mají zaplatit 10 miliard za dluhopisy z roku 1924

Karlovy Vary - Nečekané žádosti musí čelit Karlovy Vary. Město by mělo zaplatit držitelům dluhopisů vydaných městem v roce 1924 přibližně deset miliard korun. Žádost o jejich proplacení obdržela karlovarská radnice od zástupce vlastníků těchto dluhopisů, amerického právníka Edwarda Fagana. Primátor Petr Kulhánek (KOA) s ním bude jednat o tomto problému ve čtvrtek. Podle historiků však není pravděpodobné, že by Fagan mohl mít nárok na všechny tehdy vydané papíry.

Dluhopisy měly být splatné po 30 letech, v roce 1954 však údajně splaceny nebyly. Fagan proto nyní městu oznámil, že podle jeho názoru splatnost dluhopisů i nadále trvá a jejich hodnota včetně veškerého příslušenství za 87 let trvání dosáhla asi 506 milionů dolarů. Tedy téměř tisíckrát více, než byla původní nominální hodnota, uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Podle Rudolfa Píši z Muzea cenných papírů město dluhopisy vydalo, aby mělo peníze na dluhy a investice. Tehdy se s nimi volně obchodovalo na newyorské burze. Podobné dluhopisy vydávaly za první republiky rovněž další města, například Praha i Bratislava.

Primátor: Závazky za socialismu přebíral stát

Primátor začal situaci řešit s Českou národní bankou a konzultoval ji i s ministerstvem financí. Česká národní banka i ministerstvo Faganův dopis také obdržely. „Obě instituce věc berou vážně. ČNB existenci této emise potvrdila. Prozatím není nikdo schopen vyhodnotit všechny okolnosti, které se v průběhu téměř 90 let existence cenných papírů vyskytly a mohly by ovlivnit jejich uplatnitelnost,“ uvedl primátor.

Kulhánek je přesvědčen, že městu nehrozí riziko, že by mělo náhle splatit deset miliard korun, což v příjmech představuje zhruba deset ročních rozpočtů nebo hodnotu veškerého majetku spravovaného městem. „Kromě otázky platnosti dluhopisů jako takových je jisté, že Karlovy Vary roku 2011 nejsou stejným subjektem jako Karlovy Vary roku 1924. Stejně jako všechny městské a obecní samosprávy ztratily v dobách socialistické republiky svou právní subjektivitu a jejich práva a závazky převzal stát,“ dodal Kulhánek.

Dluh byl postupně umořován

Rudolf Píša potvrdil, že Karlovy Vary vydaly celkem 1000 cenných papírů s nominální hodnotou jak 500, tak 1000 dolarů. Dluhopisů mělo být emitováno za celkem 1,5 milionu zlatých dolarů. Zároveň ale upozornil, že Fagan určitě nemůže zastupovat vlastníky všech tehdy vydaných dluhopisů. Část dluhopisů byla podle Píši splácena od roku1934 acelá emise se tak zmenšovala.

V roce 1946 pak byla uzavřena dohoda o snížení úrokového výnosu z osmi na čtyři procenta. Kromě toho bylo v květnu roku 1984 podepsáno mezi tehdejším ministerstvem financí ČSSR a zahraničními vlastníky dluhopisů memorandum o zaplacení neuhrazených dluhopisů, což souviselo s dohodami v rámci vyrovnání měnového zlata.

Americký právník Ed Fagan si získal renomé jako advokát obětí holocaustu a nuceně nasazených, kterým vymohl značné částky. V únoru 2001 oznámil úmysl hájit odpůrce jaderné elektrárny Temelín a vyzval českou stranu, aby předložila dokumenty o bezpečnosti elektrárny. Po čase se ale ze sporu o Temelín stáhl.