Ústecko nechce schraňovat ostravské kaly

Ústí nad Labem – Část Ústeckého kraje protestuje proti tomu, aby se v jeho regionu likvidovaly kaly z ostravských ropných lagun. Ředitelka České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pro Ústecko Jana Moravcová argumentuje tím, že severní Čechy jsou už tak výrazně ekologicky zatíženou oblastí.

„Chápu postoj ostravského vedení, že jejich primárním cílem je zbavit se kalů z Ostravska,“ uvedla Moravcová. „Za region severních Čech můžeme říci, že se nám nelíbí, že kaly z Ostravska mají být zlikvidovány v druhém nejzatíženějším regionu republiky. My likvidujeme kaly, které jsou původem z našeho regionu, a nevidíme důvod, proč bychom měli naše životní prostředí zatěžovat přínosem dalších znečišťujících látek,“ konstatovala.

„Instituce by nevydaly povolení k převozu tohoto materiálu, kdyby byl nebezpečný,“ oponoval náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Dalibor Madej. „Mám jednu jedinou ambici, a to, aby laguna z Ostravy zmizela.“

Do Ústeckého kraje by mělo z kraje Moravskoslezského dorazit celkem 110 tisíc tun upravených kalů. Ty měly být původně spáleny (uvažovalo se o cementárně Lafarge), krajský úřad nakonec souhlasil s umístěním odpadu na skládku Celio nedaleko Litvínova.