Lesy na Vysočině se plní novými ptačími budkami

Jihlava – Lesy na Českomoravské vrchovině budou v nejbližších dnech bohatší o 200 nových ptačích budek. Mnoho stávajících navíc ochranáři zkontrolují, vyčistí a výběrově také opatří moderním monitorovacím zařízením. Podle dohody s Lesy České republiky má k ornitologickému výzkumu přispět i instalace systému GPS a monitoring, jehož součástí bude přehled hnízdících druhů.

Příroda na Vysočině se vyznačuje bohatým výskytem unikátních ptačích druhů díky dlouhodobé spolupráci lesníků a ochranárů. Za pět let tak například vyznačili přes 2000 doupných stromů, jejichž dutiny slouží jako přirozená ptačí hnízdiště.

Právě vyhledávání doupných stromů bylo začátkem dlouhodobého projektu České společnosti ornitologické. Vyznačené doupné stromy se netěží a nechávají se v lese až do ztrouchnivění. Ochránci se snaží plynule navázat právě rozmisťováním budek v místech, kde je doupných stromů málo. „Třeba tam, kde neexistují původní bukové porosty,“ vysvětlil Rostislav Čech, specialista pro ochranu přírody Krajského ředitelství LČR v Jihlavě. Ptačí budky rozvěšují pravidelně také lesníci.

Vedle nejběžnějších budek pro sýkorky lesích přibývá hnízdiště také sovám, poštolkám a skorcům. „Máme také budky pro netopýry a dokonce jednu hnízdní stěnu pro ledňáčka říčního,“ uvedl Pavel Koubek ze sdružení. Občanské sdružení Zelené srdce pečuje o dalších 650 ptačích budek ve čtyřech okresech Vysočiny. Jen v okolí Humpolce jich přibude 115. „Vyvěšujeme 80 budek pro sýkorky, ale také 20 speciálních budek pro šoupálky a 15 budek pro sovy sýce rousné,“ doplnil Koubek. Hodně práce bude mít sdružení s čištěním už používaných budek. Do konce roku odstraní zbytky letošních hnízd asi z 300 budek pro sýkorky.