Ostravská univerzita otevřela novou budovu Přírodovědecké fakulty

Ostrava - Ostravská univerzita dnes otevřela novou budovu Přírodovědecké fakulty ve Slezské Ostravě. Kromě zázemí pro výuku biologie, sociální a fyzické geografie, geoekologie a dalších přírodovědných oborů tam bude i specializované Centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí. Stavba přišla celkově na 180 milionů korun, z čehož většinu platilo ministerstvo školství.

„Přírodovědecká fakulta si tím vytvořila dostatek kapacity nejen pro vzdělávání, ale zejména pro výzkum. Tato budova je určena pro výzkum v oblasti nových technologií a jejich dopadů na rostliny, živočichy a také na lidi,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Stavba vznikla na zelené louce, univerzita si tak mohla vytvořit prostory přesně podle svých potřeb.   

Studenti mají v nové budově k dispozici moderní laboratoře, učebny, je tam skleník, v podzemí zase laboratorní prostory, kde budou i zvířata. V budově je například laboratoř fyzikální chemie povrchů, laboratoř biochemických analýz a spektrálně optických metod nebo laboratoř molekulární biologie. 

„Je tady řada velice specializovaných laboratoří. Výzkum je součástí mnohem širšího projektu regionálních center rozvoje vědy a výzkumu, na kterém pracujeme ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou,“ řekl rektor. Výsledky výzkumného centra by mohly pomoci Moravskoslezskému kraji s kvalitou ovzduší. „Technická univerzita bude zkoumat technické aspekty ekologických technologií, my budeme analyzovat dopady těchto technologií na životní prostředí, rozvoj lidí a zdraví obyvatel,“ dodal.