Ostravská univerzita otevřela novou budovu Přírodovědecké fakulty

Ostrava - Ostravská univerzita dnes otevřela novou budovu Přírodovědecké fakulty ve Slezské Ostravě. Kromě zázemí pro výuku biologie, sociální a fyzické geografie, geoekologie a dalších přírodovědných oborů tam bude i specializované Centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí. Stavba přišla celkově na 180 milionů korun, z čehož většinu platilo ministerstvo školství.

„Přírodovědecká fakulta si tím vytvořila dostatek kapacity nejen pro vzdělávání, ale zejména pro výzkum. Tato budova je určena pro výzkum v oblasti nových technologií a jejich dopadů na rostliny, živočichy a také na lidi,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Stavba vznikla na zelené louce, univerzita si tak mohla vytvořit prostory přesně podle svých potřeb.   

Studenti mají v nové budově k dispozici moderní laboratoře, učebny, je tam skleník, v podzemí zase laboratorní prostory, kde budou i zvířata. V budově je například laboratoř fyzikální chemie povrchů, laboratoř biochemických analýz a spektrálně optických metod nebo laboratoř molekulární biologie. 

Video Reportáž Ivy Kubankové
video

Reportáž Ivy Kubankové

„Je tady řada velice specializovaných laboratoří. Výzkum je součástí mnohem širšího projektu regionálních center rozvoje vědy a výzkumu, na kterém pracujeme ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou,“ řekl rektor. Výsledky výzkumného centra by mohly pomoci Moravskoslezskému kraji s kvalitou ovzduší. „Technická univerzita bude zkoumat technické aspekty ekologických technologií, my budeme analyzovat dopady těchto technologií na životní prostředí, rozvoj lidí a zdraví obyvatel,“ dodal.