Opavská nemocnice má vlastní potrubní poštu

Opava – V opavské nemocnici funguje od dnešního dne potrubní pošta. Mezi chirurgickým oddělením a laboratoří vozí vzorky krve a moči. Může ale přepravovat i léky, dokumenty nebo drobný zdravotnický materiál. Do systému potrubí dlouhého kolem 200 metrů investovalo vedení zdravotnického zařízení 800 000 korun, vše se podařilo vybudovat za pouhý měsíc. Nemocnice si od pošty slibuje především časovou úsporu. Pokud se zařízení osvědčí, rozšíří ho i do dalších pavilonů.

Slezská nemocnice Opava je zatím jediná v Moravskoslezském kraji, kde tento systém přepravy funguje. „Místo fyzického přenášení vzorků se zdravotníci mohou věnovat péči o pacienty,“ uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec. Přepravní rychlost pouzdra je asi 6 m/s, materiál může vážit až pět kilogramů.

„Biologický materiál uložíme do patron, ty se vloží do stanice, která se sama uzavře, a během několika vteřin se materiál odešle do laboratoře,“ popsala systém fungování pošty náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Lenka Hánková. Každé pouzdro má navíc svou číselnou plombu, aby se vyloučila záměna zásilek. Dosud se biologický materiál shromažďoval na jednom místě, kde jej musel sanitář roztřídit a pak do laboratoře odnést.

Video Telefonát Drahomíry Račákové
video

Telefonát Drahomíry Račákové

Potrubní pošta dnes zažívá nový rozmach, i když se od svého vzniku před 160 lety příliš nezměnila. Dnes je pouze plně automatizovaná, stále ale funguje na bázi podtlaku a přetlaku vzduchu v potrubí. K pohonu slouží dmychadla. „Uplatnění nachází především v rozlehlých areálech nemocnic. Celkem jsme v posledních letech měli 30 realizací,“ řekl Kamil Petruška ze společnosti, která v opavské nemocnici potrubní systém instalovala.

0Potrubní pošty se začaly nejprve budovat jako metropolitní sítě. První byla vybudována v Londýně v roce 1853 na základě vynálezu Denise Papina. Následovala další evropská města: Vídeň, Berlín a Paříž.

V roce 1899 byla zprovozněna potrubní pošta v Praze. Systém sloužil především pro posílání telegramů. V plném rozmachu se systémem transportovaly desítky tisíc pouzder měsíčně. Za druhé světové války sehrála potrubní pošta důležitou roli při zásobování obléhané budovy Československého rozhlasu. Ještě v 90. letech 20. století bylo potrubní poštou přepravováno kolem devíti tisíc pouzder měsíčně. Provoz postupně slábl a ničivé povodně v roce 2002 za jeho fungováním udělaly prozatímní tečku. Nyní síť patří soukromé firmě, která ji postupně obnovuje a konzervuje.