Ve Veltrusech se staví protipovodňová bariéra

Veltrusy - Ve Veltrusech na Mělnicku začala výstavba protipovodňové ochrany za 24 milionů korun. Státní podnik Povodí Vltavy tam vybuduje železobetonové zdi a zemní hráze, které město ochrání před dvacetiletou povodní. Práce by měly skončit příští rok v říjnu.

Hráze na pravém břehu Vltavy budou podle generálního ředitele společnosti Petra Kubaly 1,3 kilometru dlouhé. Součástí výstavby bude i vybudování nové šachty na napájecí potrubí zámeckého parku Veltrusy.

Nedávno byly dokončeny protipovodňové úpravy v nedalekých Miřejovicích, které zvýšily kapacitu koryta Vltavy. Stavba za 40 milionů korun má chránit před velkou vodou území mezi Novými Ouholicemi a Veltrusy.

Povodeň
Povodeň

Středočeský kraj patřil při katastrofálních záplavách v roce 2002 k nejpostiženějším regionům. Voda zaplavila téměř sto obcí, smetla nebo vážně poškodila stovky domů a zaplavila řadu průmyslových podniků, poškodila infrastrukturu a způsobila obrovské ekonomické i ekologické škody.

Tragickým symbolem záplav se staly zdevastované vesnice na Mělnicku - Zálezlice, Tuhaň, Libiš, Obříství a Kly. Na zámku Veltrusy povodeň způsobila škodu 200 milionů korun. V celém kraji bylo evakuováno 17 000 lidí, z toho 12 000 právě na Mělnicku.