Uherské Hradiště splnilo příkaz veterinářů, značně proto tratilo

Uherské Hradiště – Změnu zákona na ochranu zvířat proti jejich týrání žádá vedení uherskohradišťské radnice. Město k tomu přiměla kauza týraných zvířat z farmy v nedalekém Břestku, kterou řešilo v loňském roce. Na příkaz veterinářů radnice zvířata odvezla a krátce o ně pečovala, než je mohla prodat. Nyní vyčíslila, že i přes úspěšný prodej stála celá akce město 150 tisíc korun. Uherské Hradiště proto žádá, aby podobné případy řešil i platil stát.

Týrání zvířat vyšlo najevo loni v únoru. Břestečtí si na majitelku farmy dlouhodobě stěžovali, že jí dobytek z farmy často utíká a potuluje se po okolí. Také veterináři farmářce nařídili, aby zvířata umístila do vhodnějších prostor, nebo je odvezla. Krávy sice vypadaly, že je majitelka krmí, ale jinak byly špinavé a zanedbané, stejně jako statek. Už takové zacházení se zvířaty totiž veterináři považují za týrání.

Podle místních žena zvířata netýrala, ale spíše sama péči o více než padesát zvířat nezvládala. Odebrání zvířat loni na jaře nařídila Státní veterinární správa a výkon rozhodnutí uložila uherskohradišťské radnici.

Zvířata byla z farmy odvezena koncem dubna. Žena se poté psychicky zhroutila a odmítala komunikovat. Nakonec ale ustoupila a zvířata Uherskému Hradišti darovala, čímž je zachránila před porážkou. Městu se je totiž podařilo prodat. Ovšem peníze, které Uherské Hradiště prodejem utržilo, ani zdaleka nepokryly výdaje spojené s převozem zvířat a jejich dočasným umístěním do náhradní péče.

„Městu vznikly finanční náklady, které jsou nedobytné. Nemůžeme získat zpět peníze, které jsme museli vynaložit, aby byl tento zákon uplatněn,“ uvedl tajemník uherskohradišťské radnice Josef Botek.

Ke změně zákona vede dlouhá cesta

Vedení Uherského Hradiště se shoduje na tom, že stát by měl o odebrání ohrožených zvířat nejen rozhodovat, ale sám by se o to měl také postarat. „Domníváme se, že orgán, který má tento zákon plně aplikovat v praxi, je krajská veterinární správa, potažmo obecně veterinární správa. Proto jsme iniciovali změnu zákona,“ řekl Botek.

Video Reportáž Luboše Dostála
video

Reportáž Luboše Dostála

Také podle Státní veterinární správy (SVS) by taková změna mohla přinést určitá administrativní zjednodušení při řešení podobných případů. „Problém je v tom, že aby něco takového mohlo skutečně fungovat, chybí nám k tomu technické vybavení, pracovníci a především finanční prostředky. Toto všechno by se nejdříve muselo vyřešit. Takže ve výsledku by změna zákona přinesla další a další komplikace,“ obává se mluvčí SVS Josef Duben.

O podporu teď město žádá dva uherskohradišťské poslance a obrátilo se také na Zlínský kraj a Svaz měst a obcí České republiky.