Brněnská fakulta plánuje změny, medici se budou učit jinak

Brno - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně chystá hluboké změny ve výuce mediků. Dotknou se všech 67 předmětů při studiu všeobecného lékařství. Vedení fakulty chce jasně definovat, co by měli studenti po absolvování jednotlivých předmětů znát, a zlepšit tak návaznost a provázanost kurzů. Jde o reakci na prudký rozvoj medicíny a nárůst poznatků v přírodních vědách. Na inovaci studia získala fakulta 40 milionů korun z evropských fondů, řekli dnes novinářům představitelé univerzity.

„Je to fundamentální změna, jaká tady nebyla od roku 1919, kdy fakulta vznikla,“ uvedl děkan Jiří Mayer. Díky inovacím budou učitelé přesně vědět, co je obsahem ostatních předmětů, na co mohou navazovat a co již nemusí opakovat. Škola také jasně stanoví, jaké znalosti jsou pro každého absolventa nezbytné a co je naopak záležitostí konkrétní specializace po ukončení studia. „Naším cílem není učit zásadně jinak, protože naši absolventi mají výborné uplatnění, jsou úspěšní a dosahují vysokých výkonů. Je ale třeba udělat si pořádek v tom, co, kdy a kde se učí,“ řekl proděkan lékařské fakulty Jaroslav Štěrba.

Součástí výuky bude tzv. virtuální pacient

V osnovách se zřejmě bude také škrtat. Učitelé tak již asi nebudou vyžadovat od studentů memorování některých méně důležitých údajů, které si každý může rychle zjistit třeba na internetu. Součástí chystaných změn je i zavedení výuky pomocí takzvaného virtuálního pacienta. Jde o webovou platformu, která vychází z počítačových her. Program dá studentovi určité zadání - například věk, anamnézu a současné potíže pacienta. Student se musí rozhodnout, na jaká vyšetření pacienta pošle, a jak jej bude léčit. Cílem je vštěpit studentům správný diagnostický a léčebný postup. Studenti musejí zohledňovat také finanční náročnost jednotlivých vyšetřovacích metod. „Práce s virtuálním pacientem nemůže a ani nemá nahradit kontakt studenta s reálným nemocným člověkem, je to však užitečný doplněk výuky,“ uvedl Štěrba. 

Podle inovovaného systému výuky se medici začnou vzdělávat v akademickém roce 2014/2015. Fakulta plánuje také zavedení dvou nových předmětů - diferenciální diagnostiky a urgentní medicíny. Lékařská fakulta má v současnosti asi 4 000 studentů v klasických studijních oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství a ve specializovaných oborech určených především adeptům nelékařských zdravotnických profesí.