V Příbrami musela být kvůli azbestu vyklizena škola a školka

Příbram - Celý příští týden zůstanou zavřené dvě příbramské školy, kde hygienici naměřili zvýšenou koncentraci azbestu. Specializované firmy se závadu snažily během víkendu odstranit, teď čekají na kontrolní test. Děti během té doby nebudou mít volno, ale náhradní program.

Zvýšenou koncentraci azbestu zjistila měření v základní škole Pod Svatou Horou a taky v Mateřské škole Jungmannova. „V této situaci může dojít k ohrožení zdraví jak žáků tak pedagogů. Z tohoto důvodu jsme doporučili vyklizení obou škol do doby odstranění závady,“ vysvětluje ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Ivo Krýsa. „Utěsňujeme všechny otvory v místnosti tak, aby se nedostal azbest ven. Potom ho odtud všechen vysajeme vysavači,“ popisuje postup práce jeden z pracovníků.   

Limit je tisíc azbestových a minerálních vláken na metr krychlový. Ve školce ale naměřily přístroje přes dva tisíce vláken a v jedné ze tříd základní školy dokonce téměř pět tisíc. „Samozřejmě mám strach, že by se mohlo něco mému vnukovi stát, když uvážíme, že azbest je nebezpečný, je  karcinogenní látkou,“ říká Ivan Havel, dědeček žáka páté třídy.

Úklid ve třídách je hotový, ještě se ale musí počkat na výsledky kontrolních měření. „Pokud by ten azbest tady byl ještě po tom vyčištění, tak povoláme jiné specialisty a ti musí zkoumat, kde se ten azbest bere,“ uvádí starosta Příbrami Josef Řihák.  

Žáků, se kterými rodiče nemohou zůstat doma, se ujmou učitelé. Půjdou s nimi do kina, do bazénu nebo tělocvičny. Asi šedesátka dětí z vyklizené mateřské školky bude moci být v sídle dobrovolných hasičů na Březových horách. Ti pro ně na celý týden připravili náhradní program.