Krajští radní odmítli skladovat palivo z kalů v Ostravě

Ostrava - Moravskoslezští radní odmítli záměr společnosti Geosan Group, která chtěla dočasně ukládat vyrobené palivo z ropných lagun v areálu Ostrama. Kraj podle hejtmanova náměstka Miroslava Nováka požaduje nastavení takových podmínek, aby byl zajištěn plynulý odbyt vyrobeného paliva Geobal 4 a současně minimalizováno množství skladovaného paliva a doba, pokdy bude v prostoru lagun uloženo.

„Vedení kraje zná problematiku odtěžení lagun Ostramo a chápe nutnost vyřešit tuto problematiku v co nejkratším možném termínu, avšak se záměrem společnosti Geosan Group v navrženém rozsahu nesouhlasí,“ uvedl v tiskové zprávě náměstek hejtmana Miroslav Novák.

Produkt z lagun se nyní jako palivo odváží do severních Čech na skládku v Litvínově, kde se má spálit v cementárně v Čížkovicích. Proti tomu ale protestují tamní obyvatelé i ekologické organizace. Společnost Geosan Group proto kraji navrhla, aby na přechodnou dobu mohla vyrobené palivo skladovat právě v Ostravě.

Ropné laguny na OstravskuLaguny po bývalé chemičce Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v zemi. Po jejich vytěžení a vyčištění kontaminované zeminy a podzemní vody má na místě vzniknout lesopark. Čištění lagun však provázejí neustálé problémy. Lidé v jejich okolí si stěžují na množství prachu, hluk i zápach.


Geosan Group je vedoucím členem sdružení Čistá Ostrava, jež sanaci lagun provádí pro státní podnik Diamo. Odtěžování ropných kalů skončilo loni v prosinci, kdy bylo odtěženo plánovaných 200 000 tun. Dodatečné průzkumy ale ukázaly, že v naposledy odtěžované laguně číslo tři je kalů více, než se předpokládalo. S jejich likvidací se počítalo letos, hrozí však, že se sanace znovu protáhne.