Jižní Morava hledá nové ředitele škol, hlásí se ale hlavně ti staří

Brno – Jihomoravský kraj se rozhodl najít nové ředitele pro 150 středních škol a dalších příspěvkových organizací, které spravuje. V řadě případů je však velmi pravděpodobné, že nakonec krajští představitelé nikoho nenajdou. U 64 škol přišlo po jediné přihlášce, podle zastupitelů se vesměs jedná o stávající ředitele. Ve všech případech ale má zájem alespoň někdo. Konkurzní komise by měly zasednout v dalších týdnech. Ředitele škol chce kraj vybrat do konce června.

Mezi 150 příspěvkovými organizacemi, pro které chce Jihomoravský kraj sehnat nové ředitele, jsou především střední školy, ale také dětské domovy, střediska volného času, umělecké školy a speciální základní a mateřské školy pro děti s handicapem. Zájem o ředitelské funkce však není příliš velký, více než v třetině případů přišla jediná přihláška. „Domníváme se, že jde většinou o současného ředitele,“ přiznal krajský zastupitel Jiří Janda.

Zatímco pro 64 organizací má kraj vždy pouze jediného kandidáta na nového ředitele, o některá místa je větší zájem. Nejvíce přihlášek přišlo na post ředitele brněnského gymnázia v Elgartově ulici, kde by chtělo působit hned devět lidí. Zastupitel Janda současně zdůraznil, že se nestalo, že by o některý ředitelský post nestál vůbec nikdo, celkem dostal kraj 308 přihlášek.

Kraj vyhlásil konkurzy na všechny školy a další organizace, jejichž ředitelé působí ve funkci déle než šest let. Dosud poměrně neobvyklou hromadnou výměnu ředitelů umožňuje nový zákon, kterého krajská samospráva využila.

Zřizovatelé škol volali po možnosti většího vlivu na personální záležitosti ve školách dlouho. Dřív zástupci kraje mluvili o tom, že ředitelé škol jsou prakticky neodvolatelní, pokud se například nedopustí trestného činu. Podle nového zákona může jejich odvolání navrhnout školská rada nebo Česká školní inspekce.

Další vlny konkurzů budou patrně kraj čekat v dalších letech. Letošního 31. července končí funkční období těm šéfům, kteří jsou na svých místech déle než šest let. Rok nato jejich kolegům, kteří školy vedou od tří do šesti let. Pro ty, kdo jsou na místě méně než tři roky, určuje zákon lhůtu 31. července 2014.