Města po zimě uklízí trávníky, nezaměstnaným se pomáhat nechce

Brno - Tradičním jarním úklidem v posledních dnech procházejí především travnaté porosty jihomoravských měst a obcí. Starostové a vedoucí technických služeb ovšem potvrzují, že oproti minulosti ubylo dobrovolníků, kteří by se za úklid veřejných prostranství zasadili. Hlavní problém ovšem představuje neochota nezaměstnaných lidí podílet se na veřejně prospěšných pracích.

Například do ulic v centru Brna vyráželo dříve denně pětadvacet nezaměstnaných, v současné době ale podle starosty Brna-střed Libora Štástky nejsou výjimkou dny, kdy na úklid veřejných prostranství nepřijde nikdo. Lidé vedení na úřadech práce totiž ztratili motivaci v podobě odměn, které nyní již nepřevyšují sociální dávky. Bezdůvodným odmítnutím práce přitom riskují, že právě o dávky přijdou.

„Legislativními změnami bohužel úřad práce přešel na veřejnou službu, to znamená, že jsme odkázáni na pracovníky, kteří k nám dorazí, ale je potom na nich, jestli využijí té práce nebo ne - takže se nám to příliš neosvědčilo,“ podotýká Šťástka. Radnice proto nyní zvažuje možnost, že si najme vlastní uklízecí četu.

Alternativou pro zaměstnávání lidí z úřadů práce je dobrovolnická pomoc, ačkoli i té ubývá. V Moravském krasu nicméně i letos dobrovolníci pomáhali, a to především z řad školáků. Odpadky nakonec zaplnily dva obří kontejnery a vlečku nákladního auta, což dohromady představovalo objem 20 kubíků.

Video Reportáž Barbory Žítkové
video

Reportáž Barbory Žítkové