S velkým „požárem“ na Špilberku bojovalo osm hasičských jednotek

Brno – K rozsáhlému požáru jižního křídla hradu Špilberk se sjeli hasiči z osmi jednotek, s sebou přivezli i dvě speciální cisterny upravené tak, aby projely středověkou hradní branou. Škody, které požár způsobil, byly nulové. Ačkoli se hasiči činili, hrad skutečně nehořel – čtyřicítka hasičů se v tematickém cvičení na podobnou událost připravovala.

Podle scénáře cvičení požár vypukl v půdním prostoru jižního křídla a byl zpozorován se zpožděním. Oheň se proto rozšířil na celou jižní část památky s plochou téměř 860 čtverečních metrů.

Zapojili se i pracovníci a návštěvníci hradu

Krajské operační a informační středisko hasičů vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu a k zásahu vyslalo osm jednotek. Ještě před příjezdem hasičů pracovníci Muzea města Brna zajistili evakuaci a bezpečný odchod všech pracovníků a návštěvníků areálu.

Hasiči zásah rozdělili na dva úseky, k hašení využili také pracovní plošinu třicetimetrového automobilového žebříku. Při zásahu zřizovali hadicová vedení s proudnicemi, hadice ale zůstaly bez vody, aby hasiči národní kulturní památku a dominantu města nepoškodili. Po cvičení se uskutečnila tlaková zkouška místní hydrantové sítě, která prověřila kapacity zdrojů vody při skutečném požáru.

„Jsme si vědomi důležitosti objektu a cílem cvičení je proto také seznámení hasičů se zdejšími podmínkami a prostředím pro případ reálného požáru. Kvůli případným škodám jsme cvičení naplánovali v době rekonstrukce jižního křídla, kdy jsou zakryté schody a vnitřní vybavení,“ zdůraznil vedoucí cvičení Tomáš Richter.

Video Reportáž Filipa Zadražila a Barbory Žítkové
video

Reportáž Filipa Zadražila a Barbory Žítkové

Hrady odolaly útočníkům, ale i hasičům

Podobná cvičení hasiči opakují od velkého požáru, který v roce 2005 zničil sýpku na hradě Pernštejn. Zjistilo se, že hrady a zámky nejsou proti požárům dostatečně zabezpečené, resp. jsou dobře zabepečené proti hasičům. Největší překážkou pro hasiče jsou ale hradní brány, které měly bránit průniku dobyvatelů. Těmi však neprojede ani těžká hasičská technika, a tak hasiči musí natahovat k požáru dlouhé hadice s vodou. Taková situace vznikla v roce 2005 na Pernštejně a podobné je to i na dalších hradech a zámcích. Hasiči si to v minulosti ověřili i při cvičení v Mikulově a ve Znojmě.

Navíc se hasiči nemusí o případných požárech na hradech včas dozvědět. Na požární hlásiče a další bezpečnostní opatření totiž nejsou peníze, proto nechali památkáři tyto objekty alespoň pojistit.