O vlivu jihlavské spalovny na ovzduší dnes jednali odborníci

Jihlava - V Jihlavě se všechno schyluje ke stavbě spalovny komunálního odpadu. Kraj i všichni pověření už záměr schválili. Dnes se o projektu, zejména z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší ve městě, jednalo mezi odborníky. Jihlavská spalovna by měla zpracovat asi 150 tisíc tun odpadů ročně, její vybudování přijde odhadem na 3 miliardy korun.

Odborníci z ČHMÚ předložili řídícímu výboru studie vlivu exhalací na ovzduší v Jihlavě. Posuzovali tři lokality, ve kterých se o spalovně uvažuje. Podle řídícího výboru by byl vliv na ovzduší ve všech zkoumaných oblastech vždy hluboko pod limitními hodnotami.

„My se budeme snažit to rozhodnutí jakýmkoli legitimním způsobem napadnout a zvrátit,“ uvedl Matěj Man z ekologického sdružení Arnika. Podle iniciátora petice proti spalovně Miroslava Perničky od Jihlavy stále zaznívají kladné argumenty, ale že by spalovna mohla být pro lidi nebezpečná, to ještě nikdo neřekl. 

Na protestní petici s asi dvěma tisíci podpisů Jihlava reaguje zlepšením informační kampaně a plánováním osvětových akcí. Chce hlavně ukázat, že spalovnu Vysočina nutně potřebuje, protože už pomalu není kam odpadky ukládat. „Produkce odpadu je velmi vysoká, legislativa, jak česká tak evropská, nás nutí k tomu, abychom snižovali množství odpadu ukládaného na skládky,“ uvedla Katarína Ruschková, vedoucí odboru ŽP, Magistrát města Jihlavy.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Vzorem bezpečnosti spalování je pro Jihlavu například spalovna v Brně, kam pro zájemce uspořádá exkurze. „V současné době nemáme s provozem ani s okolím žádné problémy, protože jedeme podle stanovených směrnic,“ řekl Karel Peroutka, ředitel spalovny SAKO Brno, a.s.

Informace o spalovně jsou k dispozici jak na stránkách Kraje Vysočina, tak i na speciálních stránkách odpadyvysociny.cz. Na posledních zmiňovaných stránkách by se v tomto týdnu měly objevit výsledky dnešního jednání a modelové studie odborníků z ČHMÚ o vlivu na ovzduší. Informace od odpůrců spalovny jsou dostupné na stránkách ekologického sdružení Arnika. Sdružení chce vydat také tzv. Spalonoviny, které by v příštích měsících zdarma distribuovalo do schránek lidí v Kraji Vysočina.