Vysočinu trápí odpad

Vysočina – Jihlavu i další města na Vysočině zaplavují odpadky. Do roku 2020 bude naplněna kapacita všech skládek v kraji a jejich rozšíření nebo budování nových úřady nepovolí. Problém měla vyřešit spalovna, zahájení stavby ale oddalují protesty. A jak varují jihlavské služby, může to nakonec znamenat i zdražení svozu odpadu.

Henčov – zdejší skládka pro Jihlavu i okolní města a obce se plní. Každý měsíc sem jen Služby města Jihlava vyvezou víc než tisíc tun odpadu a to znamená jediné: současná kapacita skládky bude stačit maximálně na 6 let. „Ročně navážíme 15 tisíc tun komunálního odpadu,“ uvedl mluvčí společnosti Služby města Jihlava Martin Málek.

Od roku 2013 se bude muset 50 procent odpadu, který se zatím vozí na skládku, likvidovat jiným způsobem. Třeba spalováním. Jenže Vysočina žádnou spalovnu nemá, ta nejbližší je v Brně nebo v Rakousku. Ještě letos by mělo vzniknout jakési překladiště, tedy budova, kde se bude odpad třídit a zhruba 7 tisíc tun by se pak mělo vozit do Brněnské spalovny. „Něco bude stát doprava, něco odvoz do spalovny. To jsou všechno investice, které do toho bude dávat město. Tyhle věci, pokud vznikne spalovna, nebudeme muset platit,“ dodal Martin Málek.

Video Reportáž Blanky Poulové
video

Reportáž Blanky Poulové

Problém by sice vyřešila centrální spalovna odpadů, ale proti té občané a ekologové protestují. „Skládkování bude dražší a náklady na něj bude nepochybně nutné promítnout do poplatků za svoz odpadu. Takže každý občan by to pocítil právě na výši poplatku,“ prohlásil mluvčí Magistrátu města Jihlava Radek Tulis.

Původní zahájení provozu spalovny v roce 2018 už Jihlava nestihne, studie na stavbu se teprve připravuje. Dalším možným a zřejmě nejzazším termínem s ohledem na kapacity skládek je podle úředníků rok 2020.