Hluchoslepí učni dokončili po 18 letech střední školu

Olomouc - V Olomouci dnes poprvé ukončili střední školu hluchoslepí studenti. V ústavu pro handicapované se vzdělávali téměř 20 let. Studium ukončili praktickou zkouškou. Podle jejich rodičů teď ovšem v Česku chybí zařízení, které by se o takto handicapované lidi dále postaralo.

Čtyřiadvacetiletá Eliška Rečková nevidí a neslyší odmala. Posledních 18 let trávila každý den kromě víkendů ve škole. Dnes tam zamířila naposledy. Studenti z Eliščina ročníku jsou vůbec prvními absolventy speciální třídy. Podobné zařízení totiž v Česku neexistuje. „Žáci z této třídy u nás zahájili studium v roce 1992, kdy jsme jako první škola v republice začali pracovat s hluchoslepými dětmi,“ říká ředitel MŠ, ZŠ a SŠ pro děti se sluchovým postižením Olomouc Jiří Langer. Eliška dnes spolu s ostatními spolužáky skládala praktickou zkoušku z vaření a ručních prací.

Prověrky zvládla dívka na výbornou. Ovšem tím radost její maminky končí. Od zítřka už se o Elišku, která potřebuje neustálý dozor, bude muset postarat sama. „Hledáme nějaké nouzové řešení, jak zajistit její další život, protože v republice neexistuje žádné jiné zařízení pro tyto postižené,“ obává se maminka Elišky Ivana Rečková.

Rodiče hluchoslepých dětí proto shání peníze na výstavbu chráněného bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale podobné projekty nepodporuje. „Trend je takový, že spíše než stavět nová zařízení, chceme přizpůsobovat zařízení stávající, proto jsme těmto lidem nabídli místa ve velkém ústavu v Brně-Chrlicích,“ uvedla mluvčí ministerstva práce Táňa Kozelková. Do ústavu, kde je průměrný věk přes 60 let, své děti ovšem rodiče poslat nechtějí.