Holešov chce oživit památné masné krámy

Holešov - Kdysi slavné barokní masné krámy v Holešově už léta chátrají. Radnice se teď rozhodla, že se komplex s památkově chráněnou zdí pokusí zachránit. Město už podniklo první krok – požádalo stát o přepsání majetku do svého vlastnictví. I tak ale ještě bude cesta k navrácení řemeslné výroby do krámků dlouhá.

V původní podobě se do dnešních dnů zachovala pouze barokní zeď vyhlášených krámů. Pohled za ni je ale děsivý – na jedné straně jsou krámky zbourané, na druhé zdevastované. Původní obchodní pasáž je zarostlá vysokým plevelem. Na barokní klenbě jsou nanesené moderní malby. „Nicméně pořád má to místo svoje genius loci,“ řekl památkář Karel Bartošek.

Holešov chce do krámků vrátit řemeslnou výrobu

Holešov už proto požádal o bezúplatný převod části komplexu, která patří státu. V případě uzavření dohody ale čeká město vyjednávání s dalšími vlastníky. „Vlastníků masných krámů je hodně, navíc tam figuruje spousta odúmrtí, takže z časového hlediska to bude nesmírně náročné,“ uvedl starosta města Zdeněk Janalík (ODS).

Masné krámy v Holešově

Na místě masných krámů byl do třicetileté války tzv. Kramářovský dům, který za války zpustl. V roce 1642 tehdejší majitel panství Václav Eusebius z Lobkovic přenechal místo řeznickému cechu. Původně byly dřevěné masné krámky umístěny na náměstí, ale za války byly zničeny. Na místě Kramářovského domku vyrostlo 16 krámků, tedy tolik, kolik měl tehdejší cech mistrů. Noví majitelé svoje obchůdky postupně přestavěli na zděné a vztyčili před nimi výstavnou zeď.

Od konce 19. století ale holešovští řezníci areál opouštějí a zřizují si provozovny v jiných částech města. Masné krámy byly proto využívány během trhů a jarmarků pro prodej různého zboží, často je využívali třeba zelináři nebo prodejci květin. Ve druhé polovině 20. století krámy ztratily svoji funkci úplně a začaly chátrat. Část staveb byla dokonce zbořena, zrekonstruována byla pouze čelní stěna, která je dodnes památkově chráněná.

zdroj: Město Holešov


Video Reportáž Gabriely Sluštíkové
video

Reportáž Gabriely Sluštíkové