Ptáci ve skříni. Muzeum Vysočiny skrývá unikátní sbírku ptactva

Jihlava – Speciální prachotěsné skříně jihlavského Muzea Vysočina skrývají unikátní kolekci evropského ptactva. Sbírku čítající 555 exponátů začal v roce 1812 vytvářet šlechtický rod Dalbergů a dnes se řadí mezi nejcennější a nejucelenější sbírky tohoto druhu v Česku. Je navíc mimořádně zachovalá, mj. proto, že se z obav před světelným poškozením prakticky nevystavuje; k vidění byla naposled krátce v roce 2001.

Nosnou myšlenkou sbírky bylo vybudování kolekce ptáků, kteří se kdy vyskytovali v Evropě. Vlastníci dačického panství, šlechtický rod Dalbergů, ji začali budovat v roce 1812. Vůbec první exemplář je preparát jespáka křivozobého. Vlastním zakladatelem dnešní kolekce byl Fridrich Egbert Dalberg, který práci na sbírce zahájil v roce 1830.

„Sbírka je z vědeckého hlediska cenná hlavně tím, že většina těch exemplářů obsahuje údaje o místě získání, datu získání, což u těchto starých sbírek není zdaleka automatické,“ říká kurátorka sbírky Klára Bezděčková.

  • Orlosup bradatý
    Orlosup bradatý zdroj: ČT24
  • Jespák křivozobý
    Jespák křivozobý zdroj: ČT24
Ornitologická sbírka Muzea Vysočiny
Ornitologická sbírka Muzea Vysočiny

Vedle řady exponátů evropského ptactva (vůbec největším kusem ve sbírce je preparát orlosupa bradatého) jsou součástí kolekce také exotičtější exempláře, mj. severoamerický křepel virginský nebo frankolín obecný z Asie. „Zajímavostí je také drop malý, což je jihoevropský druh, ale u toho exempláře je zajímavé, že byl získán v saské Lužici, takže je vidět, kde všude bylo možné v minulosti dropa najít,“ dodává Bezděčková.

Autor ornitologické sbírky hrabě Dalberg sbíral i motýly, zabýval se minerály a zajímaly ho i nejmodernější světové trendy v zemědělství. „Byl to velice osvícený člověk a na svém dačiském panství zaváděl do praxe všechny nové zemědělské i lesnické metody,“ podotkl kurátor zoologických sbírek vysočinského muzea Pavel Bezděčka.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka