Archeologové v Přerově odhalili základy školy Jednoty bratrské

Přerov - Přerovští archeologové odkryli základy školy Jednoty bratrské. Jde o jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů v regionu, ale i v celostátním měřítku. Ve škole, jejíž základy objevili vedle nedávno nalezeného kostela svatého Marka, působila jedna z největších postav českých dějin Jan Amos Komenský.

„S 90procentní pravděpodobností můžeme prohlásit, že základy odkrytého objektu odděleného od kostela nádhernou dlážděnou cestou ztotožňujeme s bratrskou školou. Pro Přerovany je to objev století. Tento rok je pro nás archeology epochální příležitostí, do tohoto území v souvislosti s přestavbou jižního předpolí Tyršova mostu odborníci vkládali velká očekávání,“ řekl archeolog Zdeněk Schenk.

Ve škole studoval i učil Jan Amos Komenský

Společně se základy odkrývají odborníci v okolí Tyršova mostu zároveň i místa, kudy kráčel Jan Amos Komenský. „Právě proto je to unikátní objev i v rámci celé České republiky. Komenský zde nejprve v této škole studoval, poté se sem vrátil a od roku 1614 až 1618 zde také sám své žáky učil. Našli jsme zde i autentickou podlahu v první vstupní místnosti, můžeme prohlásit, že zde učitel národů kráčel,“ dodal Schenk.

Podle muzeologa Jana Mikulíka jsou nyní odborníci v polovině výzkumu, dosud odkryli plochu o rozměru pět krát pět metrů. „Prostor je rozčleněn do několika místností, odkryté máme dosud zhruba dvě místnosti, v jedné z nich je zachována dobová dlažba,“ řekl Mikulík. Část objektu podle něj již zastřela výstavba nové sokolovny z konce 19. století.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

Škola Jednoty bratrské stála v Přerově během 16. a v průběhu 17. století. Odborníci si o její podobě mohli dosud udělat představu podle vyobrazení na nejstarší vedutě z roku 1593 od Jana Willenberga. Právě tam je také škola zachycena za východní stranou kostela. Zanikla v 70. letech 17. století, kdy byl objekt stržen. V destrukci objektu dosud odborníci našli mince z roku 1669 a 1674, které jim zároveň potvrzují dataci objektu. Našli také vypálenou kuličku či zlomky kachlí. Odborníci nyní doufají, že v příštích dnech narazí ještě na další předměty související přímo s existencí vzdělávací instituce.


Archeologickým nálezům se v Přerově daří

Do bádání v okolí nově budovaného Tyršova mostu se přerovští archeologové pustili letos na jaře. Před školou se jim podařilo odkrýt základy renesančního kostela svatého Marka, který společně s přilehlou školou Jednoty bratrské tvořil duchovní centrum Přerova. V místech před novým mostem odkryli také základy mostní brány, důmyslný kanalizační systém z přelomu 15. a 16. století i středověkou pec. Pomocí detektorů objevili cenné mince včetně unikátní zlaté mince z doby Osmanské říše. Mezi objevy patří i pozdně gotická kachle. Nedávno narazili také na část základů opevnění města budovaného od konce 15. století a mohutný barbakán, který sloužil k posílení systému opevnění. 

Půdorys kostela sv. Marka v Přerově
Zdroj: ČT24

Odborníci budou muset do budoucna společně se zástupci města vyřešit, jak s nálezy naložit. Původně zde město hodlalo vybudovat parkoviště, které se však nakonec přesune. Zvažuje se také, že by nálezy mohly být navrženy i na zapsání na seznam kulturních památek.