Pouť na Radhošť připomněla hledání slovanské identity

Ostrava - Desítky věřících o víkendu zamířily ke kapli Cyrila a Metoděje na Radhošti v Beskydech. Na tomto památném místě si tak připomněli stopadesáté výročí Všenárodní slovanské pouti.

Připomínka začíná v sobotu v jedenáct hodin dopoledne v zaplněné kapli Cyrila a Metoděje Mší svatou. Příští rok to totiž bude již tisíc sto padesát let, kdy na Velkou Moravu přišli šířit slovanskou liturgii Cyril a Metoděj. Hlavním místem oslav sice bude Velehrad, ale Matice Radhošťská se rozhodla připomenout si toto významné datum na Radhošti už dnes, sto padesát let od Velké slovanské pouti. „Lidé si tady tehdy uvědomovali, že hledají svou slovanskou identitu. Myslím si, že v tom roce 1862 ta pouť byla velkým povzbuzením i v tom národnostním cítění,“ říká ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. 

Před sto padesáti lety dorazilo do kaple Cyrila a Metoděje dvacet tisíc poutníků z širokého okolí. „Němým svědkem této první všeslovanské slavnosti je kamenný kříž před kaplí,“ ukazuje předseda Matice Radhošťské Drahomír Strnadel. „Já jsem biřmovaný jako Metoděj, takže Metoděj je můj patron, proto jsem tady,“ vysvětluje účastník pouti Martin Žucha. „Přijeli jsme z okresu Blansko. Jsme tady na dovolené a spojili jsme to i s touto poutí,“ doplňuje Markéta Hartlová. 

Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je důležitým mezníkem v historii českých zemí. Podobné mše se proto budou konat až do velkých oslav v příštím roce po celém kraji.

Video Reportáž Pavly Daňkové
video

Reportáž Pavly Daňkové