Kampus brněnské univerzity nemá pitnou vodu - už rok a půl

Brno - Kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích řeší už rok a půl problémy s vodou. Podle odborných expertiz univerzity nemá stavba za 5 miliard korun vodu vhodnou k pití. Stavební firmy přitom investovaly stovky tisíc korun do úprav vody a tvrdí opak. Přesto se zřejmě blíží smírné řešení v podobě rekonstrukce vodovodního potrubí. Pokud jednání mezi školou a dodavatelem dopadnou dobře, s výměnou by se mohlo začít už na podzim.

Podivná chuť i vůně odradila studenty i vyučující od toho, aby vodu v moderním kampusu pili. „Vodu z kohoutku nepiji, piji jen vodu z barelu, kterou tady máme k dispozici. Voda z vodovodních trubek někdy smrdí, plavou v ní nečistoty, a dokonce se na ní dělá mastný flek. Záleží, na kterém patře člověk je, jakým množstvím trubek voda prošla,“ tvrdí doktorandka oboru analytické chemie Vendula Roblová.

Rozbory vody tekoucí v kampusu prokázaly zvýšené hodnoty zinku a dalších organických látek. „Poslední kontrolní odběry vody ukázaly, že kvalita vody stále neodpovídá hygienickým normám navzdory všem opatřením. Kvalita vody je nevhodná k pití, proto byly všechny vodovodní kohoutky označeny patřičným symbolem,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová s tím, že jako náhradu škola posyktla balenou vodu. Účet za dovoz pitné vody v barelech se už však vyšplhal na více než půl milionu korun.

Dovoz pitné vody do brněnského kampusu
Zdroj: isifa/LN
Autor: Michaela Dvořáková

Nekvalitní voda způsobuje vědcům problémy také v laboratořích. Destilovanou vodu si sami vyrábí a potřebují, aby i vstupní voda měla určité parametry. A ty teď nemá. „Kvůli nekvalitní vstupní vodě se více ničí filtry ve speciálních přístrojích. Také by to mohlo mít nějaké škodlivé vlivy na naše přístroje. Proto si ji před destilací speciálně upravujeme,“ popsala zbytečný mezikrok Roblová.

Objekty snad brzy dostanou nové potrubí

Po téměř dvaceti měsících jednání se poprvé zdá, že univerzita a generální dodavatel našli společnou řeč o tom, jak zajistit dodávku kvalitní vody. „Zdá se, že po dlouhých jednáních se dokážeme s dodavateli dohodnout na výměně vodovodního potrubí, na které jsme od začátku trvali,“ slíbila Fojtová.

Video Brněnský univerzitní kampus nemá pitnou vodu
video

Brněnský univerzitní kampus nemá pitnou vodu

Unistav jako generální dodavatel ale trvá na tom, že i teď má voda odpovídající kvalitu. „Máme v tuto chvíli naše expertní posudky od institucí, které jsme zvolili na žádost univerzity a zaplatili jsme je. Ty nám prokazují, že kvalita vody odpovídá všem normám,“ prohlásil mluvčí firmy Marek Navrátil. Přestože Unistav reklamaci univerzity zamítl, má zájem na vyřešení situace a je ochoten potrubí či jeho část vyměnit.

Univerzitní kampus v Brně

Kampus BohuniceStavební práce začaly v roce 2003. Celkové náklady na stavbu kampusu v Brně-Bohunicích pro 5 000 studentů a 1 000 akademických pracovníků dosáhly 4,972 miliardy korun. Projekt byl financován ze státního rozpočtu podporovaného úvěrem Evropské investiční banky, z vlastních zdrojů Masarykovy univerzity a z prostředků města Brna. Moderní prostory kampusu vybavené špičkovou technikou v současnosti využívají hlavně přírodovědecká, lékařská a sportovní fakulta.


Nákladné rozbory, expertní posudky, provoz speciálního zařízení, které vodu ještě dodatečně desinfikovalo, a patrně výměna několika kilometrů potrubí – podle generálního dodavatele škody dosahují stovek tisíc korun. „Nevylučujeme možnost, že budeme muset v rámci kompenzace určitých škod jít k našim smluvním partnerům. Nemůžu teď říct, jestli to bude projektant, dodavatel potrubí nebo firma, která to potrubí vyrobila. Škoda vznikla nám a nevznikla naší vinou,“ uzavřel Navrátil.