Na Dvůr Králové kvůli čistění odpadních vod dopadly exekuce

Dvůr Králové nad Labem – Soud nařídil tři exekuce na město Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o další dějství sporu o čištění odpadních vod, který v zimě vyvrcholil krátkým odpojením městské kanalizace od čističky, kdy tekly splašky do Labe. Žalobu na město podal bývalý provozovatel čistírny odpadních vod.

Společnost WWTP DKNL přestala čistírnu odpadních vod provozovat krátce po vyvrcholení sporu s radnicí a odpojení kanalizace od čističky. Nadále se však domáhá pohledávek v celkové výši 5,019 milionu korun. Mělo se jednat o doplatky záloh na čistění.

Ačkoli soud exekuce na město vyhlásil, radnice je stále přesvědčena, že firma na peníze nemá nárok – čističku již neprovozuje a od dubna ani nemá oprávnění na čistění odpadních vod. Město proto podalo návrh na odklad exekuce. Soudní rozhodnutí mu totiž významně komplikuje situaci například při probíhajícím prodeji bytů.

Léta doutnající spor Dvora Králové a firmy WWTP DKNL se naplno projevil letos v únoru. Na počátku měsíce odpojil provozovatel čističku od městské kanalizace, splašky potom začaly vytékat do Labe. Provozovatel odmítal dále čistit městský odpad, dokud město nevyslyší jeho požadavky na zvýšení poplatků za službu. K tomu sice došlo, provozovateli přesto v dubnu došly peníze a s čistěním přestal. Službu poté začala poskytovat společnost Litave, která si rovněž stěžuje na nedostatečné platby.

Video Vstup Vlastimila Weinera
video

Vstup Vlastimila Weinera