Boskovicko: Nové učebnice přiblíží žákům jejich vlastní kraj

Boskovice - Žáci na Boskovicku a Poličsku si dnes kromě klasických zatím nepopsaných žákovských knížek odnášeli ze školy také speciální čítanky prvouky a vlastivědy. Učivo je v nich zaměřené přímo na reálie regionu, ve kterém žijí. Projekt nese název Venkov, můj domov aneb víš, kde žiješ? a je placený z Programu rozvoje venkova.

Desítky hodin strávených nad kronikami, vycházky s fotoaparáty a dlouhé hodiny psaní museli trávit autoři regionálně zaměřené učebnice. Žáci z Boskovicka a Poličska se v nich dozvídají více o místech, která důvěrně znají. Někteří tak v knížkách našli i vyfotografovaný vlastní dům nebo sami sebe. „Řada dětí má minimální znalosti o obci, ve které žije, snažíme se tady budovat takový velký základ lokálního patriotismu a vlastenectví,“ říká spoluautor publikací Zdeněk Peša.

Regionální čítanky se dostanou do rukou až 5 tisícům žáků, některé výtisky budou k dostání v místních knihovnách a na radnicích. Na projektu za 4,5 milionu korun pracovalo 27 kantorů z celého regionu. Inspirací jim byla Věda moravská, kterou psali před sto lety místní faráři.

Video Reportáž Hedviky Dědkové
video

Reportáž Hedviky Dědkové