Rybník na Prostějovsku má nebezpečnou hráz

Plumov (Prostějovsko) – Pod hrází Podhradského rybníka v Plumově není bezpečno. Prosakuje jí voda a v zimě by se mohl její stav zhoršit. Povodí Moravy proto chce před příchodem mrazů rybník vypustit. V příštím roce chtějí vodohospodáři hráz opravit a zabezpečit.

Pracovníci Povodí Moravy zjistili, že součástí hráze Podhradského rybníka je část jiné stavby, zřejmě přívodního kanálu pro bývalou pilu, který vedl vodu napříč hrází. Kanál sice zanikl, ale dodnes jeho zbytky působí potíže. „Domníváme se, že při likvidaci tohoto kanálu nebylo místo dostatečně sanováno,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Bleskovou úpravu hráze, která by zabezpečila obec Plumov, vodohospodáři před zimou nestihnou. Připravují geofyzikální průzkum, který odhalí složení hráze, a projekt sanace, který by měl být připraven až v únoru. Teprve potom může začít samotná oprava. „Jednáme o možném vykoupení objektu U Sandokana, čímž by se nám otevřela možnost optimální a kvalitní sanace hráze,“ upozornil generální ředitel.

Aby mrazy nepřispěly v popraskání hrázového tělesa, začne v příštích dnech vypouštění rybníka. Vodohospodáři ho spojí s výlovem, při opětovném napouštění chtějí použít látky, které zamezí tvorbě sinic.

Rozpadlá hráz letos v červnu ohrožovala vysočinskou obec Zachotín. Hasiči ji stihli zavézt, než zaplavila obec. O bezpečnost se obávali také obyvatelé Chotyně na Liberecku, poukazovali, že je hráz poškozená a majitelka rybníka ji nechce opravit.