Škola nemá peníze na provoz. Zastupitelé a starosta se hádají

Panenské Břežany (Praha-východ) - Škola v Panenských Břežanech nemá dost peněz na provoz. Ředitelka již dvakrát žádala o navýšení rozpočtu, zastupitelé však mimořádnou dotaci neodsouhlasili, protože nemají dostatek podkladů. Zdá se, že v obci zcela selhala komunikace mezi ředitelkou školy, zastupiteli a starostou. Škola bude muset v lednu žádat o odklad splátek za energie.

Jsem trošku v panice

Dlouhodobými neshodami mezi starostou Panenských Břežan Liborem Holíkem a třemi opozičními zastupiteli trpí místní mateřská a základní škola, které akutně chybí peníze na provozní výdaje. „Zažádám o odklad splátek energií, abych nemusela školu zavřít, protože mi nebyl navýšen rozpočet,“ říká Jana Zábojníková, ředitelka MŠ a ZŠ Panenské Břežany.

„Jsem trošku v panice, protože jsem závislá na tom, mít v té školce dítě,“ bojí se obyvatelka obce Helena Chaloupková. V létě nepřišla očekávaná evropská dotace, starosta proto povolil, aby ředitelka nakoupila nové lavice a nábytek z obecních peněz. Zároveň zazněl příslib, že utracených 100 tisíc později obec škole dodá. Jenže žádost o navýšení byla již dvakrát zamítnuta.

Zastupitelé argumentují tím, že žádost nebyla podána řádně. „Přeposlala nám e-mail od účetní, která řekla, ať si zažádá o 30, 40 nebo raději 60 tisíc, nezlobte se na mě, na základě tohoto nemůže zastupitelstvo schvalovat,“ tvrdí opoziční zastupitelka Radka Raudenská.

Zastupitelstvo obce navíc od července není kompletní; ze dvanácti zůstali pouze tři opoziční zastupitelé se starostou, kteří se na ničem nedokážou shodnout. Podle výkladu ministerstva vnitra může i neusnášeníschopné zastupitelstvo rozhodnout o dotaci do výše 50 tisíc.

„Jediné, co jsme po paní ředitelce požadovali, bylo to, aby nám vyčíslila částku skutečně po položkách, kolik potřebuje. Ale to jsme nedostali,“ stěžuje si zastupitelka Raudenská.

„Vždycky, když jsem zažádala o navýšení rozpočtu, tak jsem nikdy nemusela nic dokladovat, nikdy,“ brání se ředitelka. Zastupitelé nyní alespoň schválili, že škola může čerpat 34 tisíc z rezervního fondu. O další peníze může ředitelka požádat až v rámci rozpočtu na příští rok. Nové volby se v obci budou konat 5. ledna.

Video Reportáž Lucie Rosí
video

Reportáž Lucie Rosí