Chráněná dílna vymýšlí nové technologie

Boskovice – Jak pracovat s novými technologiemi, učí postižené nevládní organizace v Boskovicích. Handicapovaní se snaží vyrovnat se svou sníženou pohyblivostí při ovládání počítače, učí je to rovněž handicapovaní lidé. Využívají k tomu i speciální pomůcky vlastní výroby.

Mezi vyučující v boskovickém chráněném pracovišti patří Milan Kypr, který se kdysi vážně poranil při paraglidingu; neslouží mu nohy, částečně ani ruce. Přesto se znovu naučil pracovat s počítačem a teď své zkušenosti předává dál. „Mám své vlastní zkušenosti z handicapu, navíc se s handicapovanými setkávám, mám k nim blíž, tak dokážu odhadnout, jakým způsobem by se jim dalo pomoci,“ podotkl Milan Kypr.

Lidé, kteří do boskovického chráněného pracoviště informačních a komunikačních technologií přicházejí, žijí s různými handicapy, každý z nich proto potřebuje jiný přístup a jinou technologii. Nevidomí se například učí pracovat se zařízením, které jim pomáhá orientovat se v textovém souboru, lidé, kteří nemohou hýbat rukama, zase mohou použít ultrazvukovou myš, která se ovládá ústy. 

Takový neobvyklý hardware ale není běžně k dostání. Proto je v Boskovicích vyvíjejí, zaměstnancům chráněné dílny s tím pomáhají i dobrovolníci z vysokých škol. „Monitorujeme trh, jednotlivé výrobky dokážeme skloubit k sobě a svým způsobem upravit,“ přiblížil Milan Kypr.

Dovednosti získané v kurzech a přístroje, které si mohou klienti i dlouhodobě zapůjčit, pomáhají postiženým osobám v běžném životě i na pracovišti a usnadňují jim také začlenění do společnosti.