Mobilní hospic Ondrášek pomáhá i nemocným dětem

Ostrava - Moravskoslezský kraj má první mobilní hospic, který slouží i dětem. Pro pacienty a příbuzné jsou veškeré služby zdarma, nehradí je ale ani zdravotní pojišťovny. Hospic proto funguje jenom díky nadacím a sponzorům. Například ze sbírky České televize Pomozte dětem získal 350 tisíc korun.

Hospic Ondrášek poskytuje zdravotní a lidskou podporu nemocným pacientům v jejich domácím prostředí, aby svou poslední etapu života prožili důstojně a v kruhu své rodiny či přátel. Tým Ondráška čítá 5 zdravotních sester, 4 lékaře a 2 sociální pracovnice, s hospicem dále spolupracují psychologové, psychiatři, právník či duchovní. Součástí hospice je i poradna.

Ondrášek se momentálně stará o tři děti. Všechny mají neurologickou diagnózu. Rodiče mohou do hospice zavolat vždy, když si nevědí rady. Nejprve přijede na pomoc sestra, pokud na místě zjistí, že je potřeba lékař, přivolá ho. Odborníci jsou příbuzným k dispozici 24 hodin denně. Hospic přijímá do péče děti s onkologickou i neonkologickou diagnózou v konečném stádiu nemoci. Spolupracuje s Klinikou dětské onkologie v Brně a s oddělením dětské hematologie a hematoonkologie v Ostravě.

Sestry absolvovaly speciální kurzy v sousedním Polsku, kde mají s dětskými hospici zkušenosti. Vrchní sestra Bronislava Husovská přiznává, že i když se snaží o profesionální přístup, pokud dítě umírá, vždy ji to zasáhne. „Smyslem toho je odtabuizovat smrt a umožnit dětem, aby mohly být co nejdéle ve svém přirozeném prostředí,“ uvedla dětská lékařka Květoslava Stružová. Hospic jednou měsíčně organizuje i setkání pozůstalých.

Podle průzkumů si doma přeje zemřít skoro 80 procent Čechů, jen málokterému se to ale podaří. Domácích hospiců je totiž málo a problematické je i jejich financování. Každý rok se druhou říjnovou sobotu koná Světový den hospiců, jehož cílem je hospicovou činnost podpořit. 

Video Reportáž Ivy Bartoňové
video

Reportáž Ivy Bartoňové