Evropské město kultury se zatím nevyhrabalo z potíží

Plzeň – Dva roky. Přesně tak dlouho zbývá budoucímu Evropskému městu kultury vykonat velké množství kroků, které mu doporučili evropští komisaři. Zahraniční experti hodnotící komise už kritizovali například časté změny na pozicích ředitelů projektu i to, že společnost Plzeň 2015 nedokázala veřejnosti ani vedení města svou práci představit.

Došlo navíc ke změně vedení – primátor Martin Baxa vystřídal v předsednictví správní rady společnosti Marcelu Krejsovou, která stála u zrodu celého projektu. „Doporučení zahraničních expertů znělo jasně: sjednotit řízení projektu, aby se primátor stal předsedou správní rady i převzal Evropské hlavní město kultury,“ tvrdí Baxa. 

Krejzová však pochybuje o tom, zdali komisaři ze zahraničí obsáhli všechny podrobnosti projektu. „Nemyslím si, že byla šance v tom časovém prostoru proniknout do toho, co konkrétní kroky a projekty, které byly připravovány, jsou. Na to prostě nebyl čas,“ prohlásila. 

Nedostatek informací byl však Plzni vyčítán již v minulosti. To se má prý změnit. „Budeme se snažit představit alespoň základní kostru programu, toho, co chceme dělat, a ukázat to veřejnosti, aby bylo vidět, že projekt směřuje k nějakému cíli a že bude úspěšný,“ slibuje Erich Beneš ze společnosti Plzeň 2015. 

Komise zahraničních odborníků doporučuje městu snížení počtu projektů a definovat spíše deset až dvanáct velkých akcí, které přilákají víc než nepřeberný počet menších. Jedním ze stěžejních projektů je také obnova plzeňského areálu na Světovaru.

Video Evropské město kultury 2015 má stále potíže
video

Evropské město kultury 2015 má stále potíže